Аналіз роботи МО

вчителів фізичної культури, Захисту Вітчизни, трудового навчання, образотворчого мистецтва, музики

за 2018-2019 навчальний рік

На формування якісно нового педагога налаштована вся система методичної роботи, тобто система взаємозалежних дій та заходів, спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації професійної майстерності кожного вчителя. Тому можна визначити, що робота методичного об’єднання займає важливе місце в підвищенні професійної компетентності педагога, бо саме під час засідань МО, навичок самоаналізу своєї діяльності, що сприяє активізації й прискоренню процесу удосконалення педагогічної майстерності вчителя, відбувається педагогічне зростання вчителя.

Аналіз діяльності методичного об’єднання вчителів фізичної культури, захисту Вітчизни, трудового навчання, образотворчого та музичного мистецтва у 2018-2019 навчальному році показує, що пошук нових форм і методів роботи вчителів був спрямований на успішну роботу над науково-методичною проблемою «Формування творчої особистості учнів через творчість вчителя».

Робота методичного об'єднання вчителів цього циклу передбачала:

* діагностику труднощів педагогів і вибір форм підвищення кваліфікації на основі аналізу потреб;

* удосконалення педагогічної майстерності;

* розробку основних напрямків і форм активізації пізнавальної, науково-практичної діяльності учнів (олімпіади, конкурси, предметні тижні, аукціони знань);

* вивчення, узагальнення, впровадження кращого перспективного досвіду;

* створення банку даних інноваційних технологій;

* здійснення моніторингу ефективної діяльності членів методичного об'єднання;

* наставницький супровід становлення педагогічної майстерності, професійної компетентності молодих учителів;

* участь в атестації педагогічних працівників.

На початку року було створено та затверджено план роботи ШМО. Згідно якого у 2018/2019 навчальному році було проведено 5 засідань МО (2 у першому семестрі і 3 у другому).

Усі засідання мали відповідну структуру, а тематика засідань МО була підпорядкована реалізації єдиної методичної мети.

Всі члени ШМО брали активну участь у вирішенні поставлених проблем.

Впродовж навчального року членами МО були відвідані відкриті уроки вчителів даного циклу.

Аналіз відвіданих уроків показав, що зросла активність учителів, їх прагнення до творчості, вчителі проявляють гарні організаторські здібності; використовують різноманітні форми, прийоми педагогічної техніки, впровадження яких викликають підвищений інтерес в учнів. Інші вчителі впевнено використовують комп’ютер на своїх уроках. Адже пріоритетним напрямком розвитку сучасної освіти є удосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у сфері впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес, забезпеченнястовідсоткового володіння такими знаннями усіх педагогічних працівників.

Впродовж минулого навчального року учителі працювали над пошуком нових ефективних форм проведення групової та індивідуальної роботи.

Відповідно до плану роботи Підліснівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів протягом лютого 2019 року вивчався стан викладання фізичної культури та Захисту Вітчизни. Метою перевірки було: вивчити рівень навчальних досягнень учнів; вивчити рівень виконання нової програми; надати методичну допомогу вчителям щодо покращення стану викладання фізичної культури та Захисту Вітчизни.

Під час перевірки були відвідані уроки у 7, 9, 11 класах, перевірені календарні та поурочні плани, класні журнали, документація вчителів.

Перевірка поурочних планів та відвідані уроки показали, що у вчителів-предметників поурочні плани продумані, в них чітко визначені мета та етапи уроку, заплановані різноманітні форми роботи учнів на уроках.

Відвідані уроки показали, що вчителі добре володіють методами і прийомами роботи на уроці. Доступно пояснюють новий матеріал, належна увага приділяється як розумінню, так і осмисленню учнями виконуваних операцій.

Члени МО приділяли належну увагу організації позакласної роботи. З метою розвитку пізнавального інтересу учнів до предметів проводилися предметні тижні, різноманітні змагання, конкурси, вікторини.

У вересні 2018 року з метою пропаганди здорового способу життя у школі проходив Олімпійський тиждень. Відбулися змагання з легкої атлетики, волейболу, спортивна вікторина, конкурс малюнків.

Протягом навчального року учні школи взяли активну участь в районній спартакіаді школярів з таких видів спорту як: легкотлетичний крос, футбол, баскетбол, волейбол, стритбол, легкоатлетичне чотириборство, легка атлетика.

У травні 2019 року команда учнів школи стала учасницею районного етапу військово-патріотичної гри «Сокіл»(Джура).

Отже:

- програма з предметів пройдена повністю;

- вчителі використовують ІКТ на уроках;

- приймають активну участь на засіданнях ШМО;

- підвищують свій професіоналізм;

- активно сприяють розвитку творчих здібностей учнів.

Кiлькiсть переглядiв: 107

Коментарi