1.Масове виробництво персональних комп'ютерів розпочалось:

Виберіть правильну відповідь:
- в 40-х роках
- в 50-х роках
- в 60-х роках
- в 80-х роках
- в 90-х роках

2. За одиницю вимірювання кількості інформації прийнято:

Виберіть правильну відповідь:
- 1 бод
- 1 байт
- 1 Кбайт
- 1 біт
- 1 Мбайт

3. В дитячій грі "Угадай число" перший учасник задумав ціле число з проміжку від 1 до 8. Другий учасник задає питання: "Задумане число більше __? Яка максимальна кількість таких питань, при правильній стратегії (інтервал чисел в кожному питанні ділиться навпіл) повинен задати другий учасник, щоб відгадати число?

Введіть правильну відповідь.

4. Як записується число "5" в двійковій системі числення?

Введіть правильну відповідь.

5. Продуктивність роботи комп'ютера (швидкість виконання операцій) залежить від:
Виберіть правильну відповідь:
- розміру екрану
- частоти процесора
- напруги живлення
- швидкості натискання на клавіші
- розміру вінчестера.

6. Який з пристроїв може шкідливо діяти на здоров'я людини?

Виберіть правильну відповідь
- принтер
- монітор
- системний блок
- модем
- клавіатура.

7. Файл - це:

Виберіть правильну відповідь:
- одиниця вимірювання інформації
- програма в оперативній пам'яті
- текст, розпечатаний на принтері
- програма, або дані на диску.

8. Модель об'єкту - :

Виберіть правильні відповіді:
- це створений людиною простіший об'єкт
- відображає суттєві параметри об'єкту
- імітує деякі його дії
- відображає несуттєві параметри об'єкту
- відображає всі сторони даного об'єкту.

9. Найменшим об'єктом, який використується в текстовому редакторі є:

Виберіть правильну відповідь
- слово
- точка екрану ( піксель)
- абзац
- знакомісце (сивол)
- речення.

10. Що з приведених означень є інструментами в графічному редакторі:

Виберіть правильні відповіді
- лінія, круг, прямокутник
- вирізати, копіювати, вставити
- олівець, кисть, ластик
- набір кольорів (палітра)
- переміщення, заливка, текст.

11. До складу мультимедійного комп'ютера обов'язково входить:

Виберіть правильні відповіді
- проектор
- СD або DVD - дисковод
- звукова карта
- модем
- плотер.

12. Модем, який передає інформацію з швидкістю 28 000 біт/с, може передати дві сторінки тексту (3600 байт) за:

Виберіть правильну відповідь
- 1 - 2 секунди
- 1-2 хвилини
- 1-2 години
- 1-2 дні.

13. Який із перерахованих способів підключення до Інтернету забезпечує найбільші можливості доступу до інформаційних ресурсів?

Виберіть правильну відповідь
- віддалений доступ по комутованому телефонному каналу
- постійне з'єднання по оптоволоконному каналу
- постійне з'єднання по віділеному телефонному каналу
- постійне з'єднання по радіоканалу.

14. Які режими роботи дисплея Ви знаєте?

Виберіть правильні відповіді
- графічний
- ігровий
- текстовий
- символьний
- екранний.

15. Зображення, описане у вигляді контурів, що складаються з кривих, які розраховуються за спеціальними формулами називається:

Виберіть правильну відповідь
- растрове
- векторне
- криволінійне
- контурне
- піксельне.

16. Зображення, яке формується з точок (пікселів) називається:

Виберіть правильну відповідь
- растрове
- векторне
- криволінійне
- контурне
- піксельне.

17. Які дії виконує комп'ютерний вірус?

Виберіть правильні відповіді
- підвищує продуктивність роботи процесора
- активізується під час виконання зараженої програми
- самовідтворюється
- вражає програми на жорсткому диску та інших носіях
- лікує програми і файли.

18. Стиснення даних - це:

Виберіть правильну відповідь
- процедура,перекодування даних, з метою збільшення їхнього
обсягу
- перекодування даних для швидшого доступу до них
- захист від несанкціонованого доступу
- процедура перекодування даних, з метою зменшення їхнього обсягу

19. Які складові операційної системи?

Виберіть правильні відповіді
- Ядро
- Снаряд
- Драйвери
- Файлова система
- Комп'ютерні ігри
- Бібліотека системних функцій
- Інтерфейс користувача.

20. До основних елементів інтерфейсу Windows XP належать

Виберіть правильні відповіді
- робочий стіл, панель завдань
- головне меню
- вікна програм і папок, ярлики
- діалогові вікна
- архіватори
- антивіруси.

21. Прямокутну ділянку екрану, в межах якої користувач працює з певним об'єктом ОС, застосовуючи для керування ним стандартний набір елементів інтерфейсу називають:

Виберіть правильну відповідь
- панель завдань
- робочий стіл
- меню
- мій комп'ютер
- вікно.

22. Як в операційній системі Windows позначають

- дисковод для гнучких дисків
- жорсткий диск, на якому записана операційна система
- логічний розділ жорсткого диску
- дисковод для оптичних дисків.
A, B, C, D, E.

23.Ділянка оперативної пам'яті, призначена для тимчасового зберігання даних називається:

Виберіть правильну відповідь:
- зовнішня пам'ять
- внутрішня пам'ять
- постійна пам'ять
- буфер обміну
- оперативна пам'ять.

24.Процес встановлення нової програми на диску називають:

Виберіть правильну відповідь:
- дефрагментацією
- фрагментацією
- інсталяцією
- деінсталяцією
- копіюванням.

25. Як називають постачальника послуг Інтернету:

Виберіть правильну відповідь:
- комунікатор
- веб-сервер
- провайдер
- браузер
- провізор.

26. Відмітьте служби Інтернету :

Виберіть правильні відповіді
- веб (WWW)
- Email
- FTP
- Opera
- Windows
- IP- телефонія.

27. Повний URL має такий вигляд:
протокол://ім'я сервера: номер порту/шлях/ім'я файлу


Поставте відповідності між значеннями і їх описами:
- протокол
- ім'я сервера
- номер порту
- шлях
- ім'я файлу

- доменне ім'я комп'ютера, на якому розміщено дані
- http, ftp
- послідовність розділених / рисками імен каталогів в яких
- логічний канал, яким передаються дані
- ім'я файлу, який потрібно відкрити

28. Які функції виконує браузер:

Виберіть правильні відповіді
- встановлює зв'язок з веб-сервером
- завантажує на комп'ютер сторінку з Інтернету
- передає в Інтернет двійкові коди
- відтворює на комп'ютері завантажену сторінку
- відтворює інформацію у вигляді HTML- коду.
Кiлькiсть переглядiв: 415

Коментарi

  • Philipblarm

    2017-12-03 10:19:09

    ome people, especially those running on busy daily schedules tend to use the pills to help maintain weight since they can not afford to follow all the diet programs. This is not advised. It is recommended that one seek advice from a professional in this field before using the pills. This can save one from many dangers associated with the misuse. The diet pills should always be taken whole. Some people tend to divide the pills to serve a longer period of time. This is not advised and can lead to ineffectiveness...