Пріоритетні напрями роботи школи:

-продовження впровадження нового Державного стандарту початкової освіти;

- впровадження нового Державного стандарту базової загальної середньої освіти;

- подальша реалізація основних положень особистісно орієнтованого підходу до навчання та виховання;

- розробка та реалізація системи дослідження та аналізу роботи учнівського та педагогічного колективів;

- реалізація системи внутрішньошкільного контролю на основі уп­равлінських рішень;

- активізація роботи методичних об’єднань;

- розвиток матеріальної бази спортивної зали, кабінету хімії та фізики, кабінету інформатики, бібліотеки;

- підвищення рівня участі та професіоналізму учнів у виховних за­ходах школи та району;

- цілеспрямована спільна робота педагогічного колективу і кожно­го вчителя над підвищенням рівня навчальних досягнень учнів з усіх навчальних предметів;

- впровадження інформаційних та комунікаційних технологій, комп’ютеризації та інформатизації НВП;

-виховання в учнів прихильності до здорового способу життя, створення умов для збереження і покращення фізичного і психічного здоров’я учнів;

- врахування вчителями-предметниками, класними керівниками принципів диференціації та індивідуалізації, психолого-педагогічних особливостей дітей;

-робота з профілактики дитячої злочинності та правопорушень;

- дотримання санітарно-гігієнічного режиму, здійснення медично­го обслуговування учнів у школі;

- створення безпечних умов з охорони праці для учнів і працівників школи, виховання економічної, естетичної, правової культури

Методичні об'єднання Підліснівської ЗОШ

І-ІІІ ступенів


І. Методичне об'єднання гуманітарного циклу.


ІІ. Методичне об'єднання природничо-математичного циклу.


ІІІ. Методичне об'єднання початкових класів.


ІV. Методичне об'єднання фізичного виховання, трудового навчання, образотворчого мистецтва, музики, ДПЮ.

Кiлькiсть переглядiв: 488

Коментарi