НУШ

Гра по новому - навчання по іншому

2 клас

/Files/images/IMG_20190902_103900.jpg

/Files/images/IMG_20190902_103500.jpg

1 клас. 2019-2020 н.р.

/Files/images/IMG_20190902_101407.jpg

Аналіз діяльності методичного об’єднання вчителів початкових класів

за 2018 – 2019 н. р.

У 2018 - 2019 навчальному році педагоги, члени методичного об’єднання вчителів початкових класів працювали над вирішенням першочергових завдань навчання та виховання молодших школярів у сучасних умовах. З урахуванням рівня організації навчально-виховного процесу, науково-методичної проблеми школи, члени методичного об’єднання працювали над проблемою «Розвиток творчої активності та підвищення професіоналізму педагогічних кадрів шляхом використання системи особистісно-орієнтованого навчання з метою всебічного розвитку учнів та формування їх базових компетенцій».

Якісна освіта з кожним днем стає все більш нагальною проблемою нашого часу, тому вся діяльність педагогічних працівників була націлена саме на її досягнення.

Головним напрямом у роботі методичного об’єднання вчителі початкових класів обрали вдосконалення уроку шляхом особистісно-зорієнтованої системи навчання і виховання, якісного та ефективного навчання молодших школярів на всіх етапах уроку.

Зусилля вчителів початкових класів спрямовані наактивізацію розумової тапізнавальної діяльності учнів ,розвиток пізнавальної самостійності , формування творчої особистості. Кожен педагог як творець та ініціатор уроку забезпечує навчально-виховний процес таким змістом, який максимально сприяє активізації всіх видів діяльності учнів.

До складу методичного об’єднання входять чотири вчителя початкових класів. Серед вчителів початкових класів два вчителя вищої кваліфікаційної категорії, та два спеціаліста І кваліфікаційної категорії.

Протягом року проведено 5 засідань методичного об’єднання.На засіданнях розглядалися нормативно-правові документи щодо організації навчально-виховного процесу в закладах освіти, актуальні проблеми методики викладання шкільних дисциплін, інформація стосовно проведення навчальних, позакласних занять, щодо змін у веденні класних журналів, велися огляд та обговорення методичної літератури, книг, періодичних видань тощо.

Обговорювалися практичні проблеми та шляхи їх усунення:стан викладання та рівень знань , умінь та навичок учнів з математики, природознавства; сучасні підходи до викладання освітньої галузі «Математика»; активізація пізнавальної діяльності шляхом впровадження інтерактивних технологій; підсумки контрольних робіт з української мови, математики та перевірки техніки читання; результати державної підсумкової атестації у випускному 4 класі; подолання типових помилок; недоліки в контролі за діяльністю учнів на уроках. Було розроблено заходи з підготовки і проведення тижня початкової школи, який пройшов з 22.01.2018 по 26.01. 2019 під девізом «Кожен день у нас цікавий, веселий, плідний і яскравий».

Велика увага приділялася практичній роботі: проведенні відкритих уроків та виховних заходів, участь у психолого-педагогічних консиліумах та практикумах, дискусії за круглим столом, проведенні методичних оперативок. Обговорювалися проблеми адаптації 5-го класу при переході з початкової ланки в основну школу та проблеми адаптації першокласників до навчання в школі. Вчителі початкових класів тісно співпрацювали з вихователями дитячого садка «Малятко».

Члени ШМО вчителів початкових класів беруть активну участь у підготовці та проведенні педагогічних рад школи, у районних семінарах, практикумах, організованих районним методкабінетом згідно окремого графіка.

Методичне об'єднання проводить заходи з підвищення фахової майстерності педагогів. На засіданнях МО та методичних оперативках систематично ознайомлюємося з новинками психолого-педагогічної, методичної літератури, фаховими, загальнопедагогічними періодичними виданнями, користуємося шкільною бібліотекою, інтернет.

Аналіз роботи свідчить, що за минулий навчальний рік значно підвищився науково-теоретичний та методичний рівень викладання навчальних предметів, посилилась увага до виховної та розвивальної функції навчання, до пошуку його ефективних форм і методів, використання мережі Інтернет, інтерактивних засобів навчання.

Вчителі розміщують свої методичні розробки уроків та виховних заходів на сайті школи.

Однак поряд з позитивними результатами в роботі методичного об’єднання є ряд недоліків:

- недостатній рівень виявлення та впровадження передового педагогічного досвіду;

- потребує покращення робота з обдарованими та слабо -встигаючими учнями;

- немає значних змін у забезпеченні навчально-виховного процесу необхідним роздатковим, дидактичним матеріалом;

- мале висвітлення власних педагогічних доробок у педагогічній пресі.

Підсумовуючи роботу вчителів, членів методичного об'єднання,

можна зробити висновок, що завдання, які випливають з науково-методичної теми методичногооб'єднання в основному виконано.

В наступному 2019 – 2020 н.р. всю роботу ШМО буде спрямовано на те, щоб діти зростали здоровими, життєрадісними, щасливими, здобували потрібні знання, вміння та навички, вміли застосовувати їх у майбутньому.

Кiлькiсть переглядiв: 120

Коментарi