Робота методоб'єднання

Проблема району

Фізико-математичний цикл:«Використання сучасних освітніх технологій (інтерактивних, інформаційно-комунікаційних, проектних) з метою оптимізації навчання математики»

Природничий цикл: «Творчість як родова риса людини і основа педагогічної діяльності вчителя»

Проблема школи

Науково-методична проблема школи:««Формування висококомпетентної особистості учасників навчально-виховного процесу на основі удосконалення їх інформаційної культури та впровадження інноваційних та інформаційно- комунікативних технологій».

Проблема методоб'єднання

Фізико-математичний цикл: «Використання та застосування сучасних освітніх технологій з метою оптимізації і зацікавленості учнів до навчання математики та фізики.»

Природничий цикл: «Розвиток логічного мислення учнів шляхом застосування активних форм навчання; формування умінь застосовувати теоретичні знання з метою професійного самовизначення у прикладних сферах людської діяльності»

/Files/photogallery/732/P5250616.JPG

Підліснівська ЗОШ

Аналіз

роботи методичного об'єднання вчителів

природничо-математичного циклу

за 2018 – 2019 навчальний рік

та завдання на новий 2019-2020 н.р.

На формування якісно нового педагога налаштована вся система методичної роботи, тобто система взаємозалежних дій та заходів, спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації професійної майстерності кожного вчителя. Тому можна визначити, що робота методичного об’єднання займає важливе місце в підвищенні професійної компетентності педагога, бо саме під час засідань МО, навичок самоаналізу своєї діяльності, що сприяє активізації й прискоренню процесу удосконалення педагогічної майстерності вчителя, відбувається педагогічне зростання вчителя.

В 2018-2019 навчальному році МО вчителів природничо-математичного циклу продовжувало працювати над проблемою: «Використання та застосування сучасних освітніх технологій з метою оптимізації і зацікавленості учнів до навчання математики і фізики. Розвиток логічного мислення учнів шляхом застосування активних форм навчання ; формування умінь застосовувати теоретичні знання з метою професійного самовизначення у прикладних сферах людської діяльності.»

Спрямування роботи ШМО було націлено на вивчення та застосування і створення умов розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи вчителів природничо – математичних дисциплін методичного об’єднання.

Пріоритетними напрямками в методичній роботі були:

· Методичний супровід забезпечення діяльнісного підходу при викладанні природничо-математичних дисциплін в умовах нового Державного стандарту навчання .

· Удосконалення фахової компетентності вчителів природничо-математичних дисциплін через практичне відпрацювання окремих аспектів змісту природничої освіти.

· Розвиток сучасного стилю педагогічного мислення вчителя і його готовність до професійного самовдосконалення та роботи над собою.

· Забезпечення освітніх компетентностей учнів через розвиток умінь і навичок засобами природничо-математичних дисциплін.

· Оптимізація системи навчання і оцінювання навчальних досягнень учнів через запровадження особистісно-зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходу та систему теоретичних і практичних семінарів, відкритих уроків та інших заходів шкільного, районног рівня .

Вчителі ШМО на протязі всього навчального року приділяли особливу увагу психологічному аспекту вихованню на уроках, уміло використовували всі можливості для гуманістичного підходу розвитку особистості дитини, їх активного розумового зростання, глибокого й осмисленого засвоєного знань.

Проведено 5 засідань МО, основною тематикою яких були такі напрями роботи :

- Підсумки роботи за минулий навчальний рік та перспективи діяльності у новому навчальному році.

- Ефективність роботи вчителів природничо – математичного циклу для забезпечення соціалізації особистості в громадському суспільстві.

- Становленя особистості учня – важливий компонент уроків природничо- математичного циклу.

- Проблема розвитку учнів та вчителів в умовах соціалізації особистості.

- Робота учителя в умовах НУШ.

Протягом рокувивчалися методи роботи та викладання матеріалу вчителями по темах із предметів природничо−математичного циклу .Вчителі готували доповіді, опрацювали відповідну літературу, проводили відкриті уроки, обговорювали їх , обмінювались досвідом роботи. Вчителі МО часто проводять нетрадиційні уроки, запроваджують уроки — конференції, уроки практики, ділові ігри.

На уроках географії Лазебна Л.Л. використовує ігрові методи ,, сигнальні та дидактичні картки, часто використовує комп'ютерні технології. . Вчитель Лазебна Л.Л. ділиться досвідом з молодими вчителями району. З досвідом роботи вчителя географії також можна ознайомитися на її власному веб-сайті та сайті школи, у журналі« Відкритий урок: розробки, технології, досвід».

Вчитель біології та хімії Глазова Н.В. багато уваги приділяє індивідуальній роботі з учнями, роботі з проектами,активізації пізнавальної діяльності через використання інтерактивних методів і прийомів.

Вчитель математики та інформатики Лазебний А.С. багато уваги надає роботі з комп'ютерами, впровадженню ІКТ.

На своїх уроках вчитель фізики Стеценко Т.Ю. намагається активно використовувати різноманітні форми та методи активізації пізнавальної діяльності учнів: робота з алгоритмічно-інструктивними картками, комп’ютерними тестами, створення презентацій тощо.

Вчитель основ здоров`я Будко Т.О. у процесі навчання застосовує технології активного навчання як фактор розвитку фізично-здорової особистості.

На уроках усі вчителі нашого циклу не тільки подавали новий матеріал, а й заслуховували додаткові матеріали по темах, які готували учні самостійно за допомогою додаткової літератури та інтернет – ресурсів . Вчителі працювали згідно методичних рекомендацій щодо викладання предметів природничо- математичного циклу у 2018 – 2019 навчальному році .

Вчителі природничо−математичного циклу, проводячі протягом навчального року предметні тижні, розвивали творчі здібності учнів, збуджували інтерес до предметів та прагнення більше знати. Проведено такі предметні тижні у 2018 – 2019 навчальному році:

- З 14 по 18 січня 2019 року – тиждень математики та інформатики.

- З 28 січня по 01 лютого 2019 року – тиждень хімії та біології.

- З 08 по 12 квітня 2019 року – тиждень фізики.

- З 15 по 19 квітня 2019 року – тиждень географії та екології.

Матеріали всіх предметних тижнів були відповідно оформлені для шкільного методичного кабінету.

Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 №1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 року за №1318/20056, з метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу учнів переможці І етапу олімпіад взяли участь у ІІ районному етапі.

У ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін маємо такі результати:

- з географії учениця 9 класу Буцик Анастасія зайняла ІІІ місце.

- У ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з інформаційних технологій учень 9 класу Краснопєєв Ярослав зайняв І місце.

- У ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з інформатики учень 9 класу Краснопєєв Ярослав зайняв ІІІ місце.

- У ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з біології учениця 9 класу Ігнатенко Тетяна зайняла ІІ місце.

У порівнянні з минулим навчальним роком результативність участі у ІІ етапі олімпіад підвищилася, хоча ще є над чим працювати, зокрема посилити підготовку учнів до участі в олімпіадах з математики, фізики, хімії.

Протягом 2018 – 2019 н.р. вчителі нашого МО брали активну участь у різноманітних Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах, а саме : вчитель математики Лазебний А.С.організував учнів для участі у Міжнародному конкурсі «Кенгуру» та «Бобер». Вчитель фізики Стеценко Т.Ю. разом із своїми вихованцями взяла участь у Міжнародному конкурсі «ЛЕВЕНЯ». Також школярі прийняли участь у Всеукраїнському конкурсі «Колосок осінній » та «Колосок весняний », вчитель Глазова Н.В. У всіх конкурсах учні мали сертифікати з відмінними та добрими результатами. Вчитель основ здоров`я Будко Т.О. разом з учнями 9 класу прийняла участь в обласному конкурсі відеороликів « Агенти здоров`я». Вихованка Тетяни Олексіївни учениця 3 класу Кривоконь Євгенія зайняла ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі творчих робіт на пожежну тематику « Кращий пожежний – це ти обережний!»

За підсумками роботи у 2018-2019 н.р. , подяками УОКМС Степанівської селищної ради за високий професіоналізм та ефективну підготовку учнів до ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін були нагороджені такі вчителі нашого МО:

- Лазебний А.С., вчитель математики та інформатики.

- Лазебна Л.Л., вчитель географії.

- Глазова Н.В. , вчитель хімії та біології.

У 2018-2019 н.р. учні 9 класу здавали ДПА з математики та географії, учні 11 класу – ДПА у формі ЗНО з математики, біології, географії ( вчителі Лазебний А.С., Лазебна Л.Л.).

У новому 2019-2020 н.р. вчителі природничо—математичного циклу будуть працювати над вирішенням таких завдань:

* Спрямувати методичну роботу на створення оптимальних умов для підготовки і всебічного розвитку здібних та обдарованих дітей . Розвивати сучасний стиль педагогічного мислення за новим Держстандартом;

*продовжити вдосконалення використання на уроках природничо – математичного циклу різних форм та методів активізації пізнавальної діяльності учнів;

* більше уваги звернути на психолого-педагогічні аспекти роботи з учнями різних вікових категорій, проводити індивідуальний та диференційований підхід до учнів,

* ознайомитися з теорією і активно впроваджувати різноманітні форми перевірки знань і умінь учнів, систематично проводити повторення матеріалу з метою розвитку предметних і життєвих компетентностей із підготовки до ДПА та ЗНО;

* продовжити використання активних та інтерактивних форм роботи на уроках, самостійної роботи учнів із засвоєння нового матеріалу з метою поглиблення знань, умінь та навичок з предметів;

*продовжити роботу над вивченням методики впровадження інформаційно-комунікативних технологій;

* поглибити роботу над засвоєнням фізичних, біологічних, хімічних, географічних термінів та понять;

* продовжити роботу по формуванню в учнів екологічного мислення, формувати уміння застосовувати знання, здобуті на уроках хімії, біології, географії, основ здоров’я на практиці, в побуті;

* продовжити використання міжпредметних зв’язків на уроках природничо-математичного циклу;

* розвивати в учнів критичне мислення, логічне мислення, науковий світогляд, патріотизм,формувати вміння самостійно добувати знання, спостерігати, досліджувати і пояснювати явища природи, виховувати моральну особистість.

В цілому , враховуючи вищевикладене, можна вважати роботу ШМО вчителів природничо-математичних дисциплін проведеною на належному методичному рівні.

Кiлькiсть переглядiв: 377

Коментарi

  • валентина

    2013-10-15 17:06:10

    план роботи...