Аналіз роботи МО

вчителів суспільно-гуманітарного та філологічного напрямку

за 2018-2019 н.р.

Виходячи з аналізу підсумків навчально-виховного процесу за 2018-2019 навчальний рік , методичне об’єднання в навчальному році працювало над вирішенням таких проблем :

- вивчення та аналіз навчальних планів ,програм , підручників , методичних рекомендацій, розробок ,інструкцій , рекомендацій до змісту , форм і методів проведенн уроку та позакласної роботи з української мови та літератури , світової літератури, англійської мови , історії та правознавства ;

- оволодіння інноваційними технологіями ,найдосконалішими формами ,

прийомами та методами навчання учнів з англійської мови , історії ,

правознавства ,світової літератури , української

літератури та рідної мови ;

- проведенняучнівських олімпіад та конкурсів ;

- проведення предметних тижнів ;

- робота з обдарованими учнями ;

- індивідуальні заняття з учнями ,які потребують підвищеної педагогічної уваги , а також з учнями , котрі мають низький рівень знань ;

- зміцнення навчально – матеріальної бази історичного ,українського ( мови та літератури) кабінетів , кабінету англійської мови , кабінету зарубіжної літератури ;

- виготовлення дидактичного ,роздаткового матеріалу ;

- проведення творчих звітів вчителів, які атестується в 2016 році ;

- брали активну участь у роботі районних семінарів – практикумів ,методичної ради школи , аукціонів педагогічних ідей ;

- кожний вчитель працював над виробленням особистого творчого почерку.

Протягом вересня –травня була пророблена робота :

1. Підготовка та проведення придметних тижнів з англійської мови, історії, правознавства, світової літератури, тижня писемності

2. Проведено І етап шкільних олімпіад серед учнів 5 -11 класів. Кращі учні були направлені на участь у ІІ етапі районних олімпід з англійської мови, української мови та літератури, історії та правознавства. Переможцями стали:

Правознавство – Буцик А.- 3м.

Англійська мова – Краснопєєв Я. – 2м.

3. Учні 4 -11 класів також взяли участь у І етапі шкільного мовознавчого конкурсу імені П.Яцика. Участь у ІІ етапі районного мовознавчого конкурсу імені П.Яцика прийняли такі учні:

7 клас – Шевченко А.,

8 клас – Бирченко В., Кривоконь Ангеліна

9 клас – Краснопєєв Я.(3м.) Ігнатенко Т.

4. Також по школі пройшов конкурс імені Т.Шевченка. Кращі учні були направлені для участі у ІІ районному етапі конкурсу.

Переможцями стали:

-Бирченко В.- 8 клас-2 м., Горностаэва Є. – 3м.

5. Вчителі – предметними разом з учнями прийняли участь у районних, обласних конкурсах, а саме:

У вересні пройшла акція «Лист пораненому солдату», у жовтні наші учні стали учасниками Всеукраїнського конкурсу «Я - європеєць»

Також прийняли участь в обласному конкурсі «Твори-мініатюри про улюбленого вчителя». Наші учні стали учасниками районного конкурсу «Проба пера».

Посіли 3 м на районному конкурсі «Чисті роси».Хісамудінова Р. та Бережнецький Є.

Учениця 8 класу Бирченко В.стала переможницею обласного етапу учнівської молоді у номінації «найкращий твір»

6. Вчителями постійно проводиться робота з обдарованими та невстигаючими учнями за індивідуальними планами роботи.

7. Вчителі – предметники разом з учнями беруть активну участь у підготовці та проведенні шкільних свят, а саме:

- Цікаво пройшли свята з англійської мови для учнів 5-11 класів та для учнів 1-4 класів

- Вчитель історії підготував та провів свято, присвячене вшануванню пам’яті жертв голодомору

- Змістовно і цікаво пройшло свято, присвячене творчості митців світової літератури

- Вчителі української мови та літератури підготували та провели свято української писемності. Також по школі пройшла вікторина, присвячена українській писемності.

- Також вчителі провели свято «Вшануймо роковини Шевченка»

8. Вчителями протягом року проводилася індивідуальна робота з учнями щодо підготовки ЗНО. На засіданні МО були обговорені результати виконаних робіт учнями 11 класу. Також вчителі провели аналіз підготовки та проведення ДПА.

9. В кінці семестрів вчителями – предметниками були проведені контрольні роботи.

10. Постійно проводяться екскурсії до бібліотек, музеїв.

Використовуючи індивідуальні, групові та фронтальні форми опитування, здійснено поточне оцінювання знань учнів з предметів інваріантної та варіативної складової робочого навчального плану.

З метою якісного оцінювання навчальних досягнень учнів та для забезпечення оптимальної організації виконання обов'язкових письмових робіт адміністрацією школи складено на І семестр графік їх проведення.

На підставі результатів опанування учнями матеріалу тем, впродовж їх вивчення, з урахуванням поточних оцінок, різних видів навчальних, контрольних письмових робіт та навчальної активності школярів учителями - предметниками виставлені тематичні оцінки, а на основі їх середнього арифметичного значення виставлено оцінки . Врахована динаміка особистих навчальних досягнень учнів з предметів впродовж семестру, важливість тем, тривалість їх вивчення, складність змісту, тощо.

Згідно з річним планом роботи школи, з метою вивчення знань, умінь і навичок учнів та стану викладання предметів, адміністрацією школи було проведено аналіз навчальних досягнень учнів 3-11-х класів.

Учнів школи оцінено відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи та критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів основної й старшої школи.

У школі навчається 91 учень в 1-11-х класах. Учні 1 та 2 класу (за рішенням педагогічної ради) не оцінюються. Атестовано в кінці року 69 учнів 3-11 класів.

6 учнів школи закінчили на високому рівні (Кривоконь Є.,Зайцев Є., - 3 клас;Черненко Є., 5 кл., Шевченко А.,7 клас; Ігнатенко Т., та Краснопєєв Я.,- 9 клас), що становить 9 % від загальної кількості атестованих учнів 3-11 класів; 23 учні – на достатньому рівні, це складає 33%. На середньому рівні – 40 учнів, що складає 58 %. Початкового рівня немає. Якісний показник навчальних досягнень учнів становить 38 %. Найвищий середній бал навчальних досягнень у 7-му та 9 класі – 8,7 і 8,2 бали , у 5-му– 7,2б.; у 8-му класі – 7 б.; у 4-му класі – 7,7б.; у 11-му класі – 7,6б.; у 3 кл.- 7,8б. Загальний середній бал навчальних досягнень по школі – 7,6 балів.

Проаналізувавши стан успішності учнів окремо по класах, адміністрація дійшла висновку, що в кожному класі є резерв учнів, які б могли досягти свого основного рівня. Так, на високому рівні можуть навчатися деякі учні, які мають рівень досягнень 9 балів тільки з одного або двох предметів. Аналіз якості рівня навчальних досягнень учнів показує, що причинами виникнення проблем щодо динаміки успішності є низька мотиваційна основа, недостатній моніторинговий супровід навчально-виховного процесу, від­сутня система роботи зі слабовстигаючими уч­нями й учнями, які пропускають заняття через хворобу, недостатній зв'язок учителів із бать­ками, несвоєчасне повідомлення батьків про рі­вень успішності дітей через щоденники. Фактором негативного впливу на рівень навчальних досягнень учнів залишається недостатнє володіння і практичне втілення таких важливих педагогічних компетентностей як комунікативна, компетентність самоосвіти і саморозвитку, продуктивної та творчої діяльності.

З усіма учнями та їх батьками, які мають оцінки середнього рівня, класними керівниками були проведені індивідуальні бесіди, вчителями - предметниками додаткові заняття з предметів, задані індивідуальні завдання.

Питання навчальних досягнень учнів розглядалися на нараді при директорові й на засіданнях ШМО, з’ясовувалися причини низької ус­пішності учнів.

Проведено аналіз результатів навчальних досягнень учнів з навчальних предметів (якість знань). Перевіркою встановлено, що найвищі показники навчальних досягнень з української мови мають учні 3-го класу – 75% (вчитель Проворна Л.М., 5 класу – 86%; 8 класу( 90%) – вчитель Литвиненко С.В ). Найнижчий коефіцієнт знань мають учні 6-го класу – 33 % (вчитель Провозьон Л.О.). З української літератури найвищий коефіцієнт якості знань мають учні 7-го класу – 93% (вчитель Литвиненко С.В.). Найнижчі – в 11-му класі – 67%, в 6-му – 67 %,. Із зарубіжної літератури (вчитель Овчарова О.О.) такі результати: найвищий коефіцієнт якості знань у 5-го та 9-го класів – 86 і 88 %.. Найнижчий мають учні 6 класу – 33 %.

З іноземної (англійської) мови ( вчитель Андрєйко Л.С.) учні мають в основному середній та достатній рівень навчальних досягнень. Найвищий коефіцієнт 89 % у 9-му класі і 72 % - у 3 класі.

З історії України та всесвітньої історії високий коефіцієнт якості знань в учнів 9 класу (89%) , (вчитель Кривоконь С.Ф.). Найнижчий показник у 6 класі з історії України – 33 %.

З правознавства (вчитель Кривоконь С.Ф.) учні 9- го класу мають коефіцієнт якості знань – 88 % .

11. Протягом року вчителі – предметники займаються самоосвітою, поповнюють кабінети методичною та науковою літературою, оновлюють тематичні стенди та папки. Розробляють дидактичні матеріали для роботи з учнями. Постійно проводиться робота щодо підвищення професійного рівня вчителів. З цією метою проводилися взаємовідвідування уроків та їх обговорення.

Поширення інноваційних педагогічних технологій

Підліснівська ЗОШ

у школі на уроках української мови

Підліснівська ЗОШ

Підліснівська ЗОШ

Підліснівська ЗОШ

Інноваційні технології поширюють своє значення, адже свідоме ставлення до мови починається із проникнення в її лексичне багатство. Оскільки слово – найактивніша одиниця мовлення, то вивченню лексеми слід приділяти належну увагу на всіх освітніх рівнях. Достатній лексичний запас і свідоме його розуміння – одна з умов вільного володіння усним і писемним мовленням, що є фундаментальною основою розвитку навчально-пізнавальної активності дітей молодшого шкільного віку не лише на уроках мови, а й у процесі вивчення всіх інших предметів початкової ланки освіти.

Інноваційні перетворення притаманні системі освіти України в цілому, разом з цим найбільш масштабних змін зазнає останнім часом загальна середня освіта. Зокрема Міністерство освіти і науки здійснило експертизу і дало дозвіл на масове застосування у загальноосвітніх навчальних закладах таких інновацій, як:

· психолого-педагогічна система "Розвивальне навчання” (Д.Ельконіна, В.Давидова, О.Дусавицького та інших);

· програма всебічного розвитку дитини "Крок за кроком" МФ "Відродження” (автор української версії – Л.Кочіна та інші);

· школа життєтворчості особистості (автори – І.Єрмаков та інші) тощо.

Відповідно до індивідуальних та вікових особливостей учнів, їх здібностей до засвоєння знань вже на початковому етапі шкільної освіти визначається індивідуальний темп просування їх у навчанні. З огляду на це формуються 3 види динамічних навчальних груп: "В” - з високим (прискореним), "Б” - нормальним та "А” - зниженим темпом навчання.

Індивідуалізація темпу навчання забезпечується такою організацією освітнього процесу, за якої учні можуть закінчувати вивчення матеріалу з того або іншого навчального предмету за певний клас у будь-який період навчального року і без перерви продовжувати опанування предмету за програмою наступного класу.

Система розвивального навчання виходить із ідеї психолога Л.Виготського про можливість побудови навчання, яке не просто спиралося б на актуалізовані інтелектуальні здібності дитини, а формувало б їх: "Навчання має вести за собою розвиток".

Система розвивального навчання передбачає викладання передусім української мови у початкових класах загальноосвітньої школи таким чином, що учням пропонується засвоїти спершу загальні наукові поняття, а згодом - часткові. Це дає школярам змогу від самого початку навчання шляхом самостійного і групового дослідження явищ за допомогою вчителя робити науково обгрунтовані висновки, зорієнтуватися у навчальному матеріалі. Таким чином відбувається усвідомлене засвоєння молодшими школярами навчального матеріалу.

Урок у системі розвивального навчання будується як ланцюг досліджень, здійснюваних самими дітьми. На уроці учні працюють як самостійно, так і в складі навчальних груп із 5-7 осіб.

За системою розвивального навчання працюють вчителі понад 300 шкіл України.

Тема: " Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів

на уроках української мови та літератури ".

Базова модель

Актуальність і перспективність проблеми: забезпечує умови для розвитку творчої особистості дитини;сприяє виконанню завдань Національної доктрини розвитку освіти;сприяє позитивній мотивації учнів до пізнавальної діяльності, потребі в самопізнанні, самореалізації та самовдосконаленні; дозволяє гарантувати досягнення певного стандарту освіти;забезпечує особистісно орієнтовану модель навчання;робить можливим оригінальний підхід до побудови структури сучасного уроку української мови та літератури.

Мета: створення оптимальних умов для розвитку творчих здібностей дитини на уроках словесності;створення атмосфери співробітництва, взаємодії вчителя та учня;розвиток соціальної та громадянської компетентності дитини.

Теоретичну базу становлять положення, що ґрунтуються на психологічній теорії творчої особистості та її розвитку( Р.Грановська, Я.Пономарьов), роботи вітчизняних та зарубіжних вчених з проблем технологізації освітнього процесу (Г.Сазоненко, В.Бондар, А.Горальський, А.Маслоу). Особливої уваги, на мою думку, заслуговує праця "Основи педагогічної творчості" ( автор С. О.Сисоєва ), в якій обґрунтовано модель творчої особистості учня, розглянуто специфіку формування креативної особистості дитини.

Ідеї інтерактивного навчання (О.Пометун, Л. Пироженко), проектної технології (К.Баханов, В.Гузєєв, І.Єрмаков , О.Пєхота), особистісно орієнтованого навчання (О.Савченко ,С. Подмазін ), спрямовані на реалізацію теми досвіду, стали частковими теоретичними положеннями.

Провідна ідея полягає у виробленні певної сукупності технологій навчання української словесності, що сприяють розвитку творчих здібностей, інтересів, умінь і навичок та інших інтелектуальних чинників у сучасних школярів.

Результативність.

Підвищився інтерес до вивчення предмета, збільшилася кількість учнів, що бажають взяти участь у різних конкурсах та змаганнях, поступово намічається тенденція зростання успішності, підвищення проценту якості знань.

За інноваційним потенціалом досвід носить комбінаторний характер, так як передбачає конструктивні поєднання, інтеграцію сучасних педагогічних технологій та методик, спрямованих на розвиток творчої особистості. Це дозволяє вчителю самому творчо інтерпретувати різні підходи до організації навчально-виховного процесу, а не заглиблюватися в суть тільки однієї технології.

Матеріали досвіду були розглянуті на засіданні творчої групи, ШМК, РМК вчителів української мови та літератури, дані методичні рекомендації з окремих питань ( матеріали опубліковано у фахових журналах, Інтернет-виданнях для педагогів): "Організаційний момент на уроці української мови та літератури:теорія, практика, інновації", "Сенкан на уроці української мови та літератури", "Лінгвістичні казки на уроках української мови".

Висвітлення змісту досвіду як системи в дії

Духовне оновлення нашої держави, процес демократизації суспільства передбачають створення сприятливих умов для утвердження атмосфери творчості, багатогранного розвитку особистості, її обдарованості. Завдання щодо виховання людей із високим творчим потенціалом постає не лише як актуальна проблема сучасної педагогічної науки та практики, але і як соціальна необхідність.

Життя доводить, що в складних умовах, що постійно змінюються, найкраще орієнтується, приймає рішення, працює людина творча, гнучка, креативна, здатна до генерування і використання нового (нових ідей, задумів, нових підходів та рішень). Це людина, „яка володіє певним переліком якостей, а саме: рішучістю, вмінням не зупинятися на досягнутому, сміливістю мислення, вмінням бачити за межі того, що бачать сучасники і бачили попередники”.

У наш час спостерігається зростання інтересу до процесу творчості. Якщо в деяких психічних процесах людині допомагають складні механізми (комп’ютери, сканери, обчислювані машини), то творчість не може бути формалізована і обмежена певною програмою дій, не може бути механічною.

Пріоритетним завданням навчально-виховного процесу в сучасній школі є всебічний розвиток школярів, зокрема творчих здібностей особистості.

У сучасних умовах гуманізації й демократизації навчального процесу як ніколи актуальні дидактичні заповіді В.Сухомлинського. У книзі „ Сто порад учителю” він писав: „Немає абстрактного учня. Мистецтво й майстерність навчання і виховання полягає в тому, щоб розкривати сили й можливості кожної дитини, дати їй радість успіху в розумовій праці...” Вважаю, що завдання вчителя – допомогти учневі знайти себе в житті; пробудити чи розвинути в дитині те творче зернятко, яке є в кожному, бо закладене там природою.

Розвивати творчі здібності можна по-різному. Окремі учні (обдаровані) переважно самостійно тренують свої задатки, щоб розвинути їх у здібності, і удосконалюють свої здібності, щоб вони стали творчими. Але для розвитку творчих здібностей більшості школярів важливою є саме роль учителя. Завдання педагога - управляти процесами творчого пошуку, йдучи від простого до складного: створювати ситуації, що сприяють творчій активності та спрямованості школяра, розвивати його уяву, асоціативне мислення, здатність розуміти закономірності, прагнення постійно вдосконалюватися, розв'язувати дедалі складніші творчі завдання.

Для себе прийнятною вважаю таку модель творчої особистості учня:

І єдиним, на мою думку, найефективнішим засобом досягнення мети є інноваційні технології навчання. Інноваційний підхід забезпечує позитивну мотивацію здобуття знань, активне функціонування інтелектуальних і вольових сфер, сприяє розвитку творчої особистості.

Створення ситуації успіху, сприятливих умов для повноцінної діяльності кожної дитини – основна мета, що покладена в основу інноваційних технологій навчання. Багато з них варті уваги сучасного педагога, який прагне дати якісний рівень знань, зробити урок цікавим, досягти максимального взаєморозуміння і співпраці між вчителем і учнем.

Саме тому я зупинилась на вирішенні науково – методичної проблеми

" Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури ".

Часто у роботі вчителі – словесники надмірно захоплюються використанням якоїсь однієї педагогічної технології, не помічаючи її "мінусів", не враховуючи індивідуальні особливості своїх учнів, їх готовність до роботи за певною технологією. Експеримент не приносить бажаних результатів, і вчитель розчаровується у всіх нововведеннях, продовжує працювати за "старою системою". Вважаю, що сучасному педагогові необхідно вибрати те "зерно", що дасть змогу створити свою міні-методику. А у творчого вчителя і учні прагнутимуть до творчості.

У своїй педагогічній практиці апробовую спосіб інтеграції окремих елементів таких сучасних технологій навчання :

• Проектне навчання;

• Інтерактивна технологія;

• Особистісно зорієнтоване навчання.

Для того, щоб така інтеграція принесла бажаний результат, намагаюся вникнути в методику кожної з освітніх технологій і використовувати на своїх уроках залежно від теми, мети виучуваного матеріалу, а також типу уроку та навчального предмета.

Незважаючи на розмаїття нововведень, основною формою організації навчальної діяльності залишається урок. Яким же повинен він бути? Сучасний урок – це урок демократичний. Для такого уроку характерними ознаками є :

• підготовка не мовознавців-теоретиків, а гуманних освічених людей;

• навчання не словом, а справою;

• проведення його не для учнів, а разом з ними;

• спрямовування діяльності не на клас в цілому, а на особистість кожного учня;

• забезпечення повного засвоєння навчального матеріалу на уроці.

Саме уникненню багатьох недоліків у підготовці до уроку допомагає чітке використання методики тієї чи іншої технології, суттєвою особливістю якої є протиставлення довільних дій чіткому алгоритму, системі логічно вмотивованих дій, послідовному переходу від одного елемента до іншого.

Складові ефективності й успішності уроку можна зобразити так:

Постійно поглиблюю свої знання, опрацьовую додаткову літературу, привчаю до цього і своїх учнів. Прагну донести до них таку аксіому – підручник не являється єдиним джерелом знань, тому варто вивчати різні погляди на проблему із посібників, словників, довідників.

Ретельно готуюсь до кожного уроку, продумуючи хід заняття, добираючи ефективні методи та прийоми. Допомагають у цьому сучасні технології.

Так, новий матеріал з мови я подаю дітям у вигляді блок-схем, таблиць, малюнків, пірамід і т.п. Починаючи вивчення теми, ми з учнями індивідуально, в групах чи фронтально обговорюємо, аналізуємо навчальний матеріал. Основні поняття з теми фіксуємо в опорних конспектах, а потім засвоюємо шляхом неодноразового повторення, добираємо приклади.

Вважаю, що урок вивчення нового матеріалу можна умовно поділити на два етапи :

І – бесіда, в якій переплітаються мотивація навчальної діяльності, актуалізація опорних знань, засвоєння нового матеріалу ( з підручника і слів учителя).

ІІ - повторний виклад матеріалу, розповідь за опорним конспектом . Мета його – стисло, доступно, в логічній послідовності відтворити відомі вже учням вузлові питання теми, пов’язавши його із опорним конспектом.

Треба зауважити, що учні самі оцінюють ефективність опорних схем, адже "так цікавіше, зрозуміліше і легше". Часто спонукаю дітей до самостійного складання зорових опор. При цьому оцінюю оригінальність підходу. Звичайно, для цього учні мають бути підготовлені.

Етапи підготовчої роботи по складанню зорових опор:

1. Вчитель пояснює матеріал, ілюструє прикладами і паралельно складає схему–опору на дошці. При цьому не припиняється живий діалог з учнями, які допомагають підібрати приклади, вносять пропозиції щодо правильної побудови опори.

2. Аналізований навчальний матеріал( не забуваємо про роботу в групах, колективне обговорення проблеми)вчитель представляє у вигляді схеми-опори, зумисне пропускаючи деякі її складові частини. Учні повинні "відновити" схему, користуючись правилом у підручнику.

3. Вчитель не пояснює матеріал, лише записує на дошці низку прикладів, що ілюструють правило. Завдання учнів – "перетворити" текст правила в опорну схему, дібрати приклади для ілюстрації теоретичних положень з довідки на дошці.

4. Вдома за власноруч складеною схемою учні готують усне лінгвістичне повідомлення, добирають приклади.

5. Учні отримують випереджувальне завдання: самостійно скласти зорову схему-опору до теми, яка буде вивчатися. На уроці декілька гімназистів презентують свою роботу, виступаючи у ролі вчителя, пояснюють новий матеріал. Оцінюється не тільки правильна, а й оригінальна подача нової теми.

Як бачимо, поступово учні привчаються до роботи з підручником, іншими джерелами, адже останній етап передбачає саме творчий підхід.

Учні "малюють" основні теоретичні поняття у вигляді структур, матриць, пірамід, нерідко у зошитах з'являються "сонечка", "хмарки", "чарівні квіти".

Так, у 9 класі пропоную такі опори при вивченні теми "Лінгвістика тексту"


Морфеми, а точніше їх умовні позначки, зображуємо у "зоряному небі"

Месяц: морфеми4-конечная звезда: [

Під

Выноска-облако: Поширені, непоширені
Выноска-облако: Прості складні

Выноска-облако: Оличні неокличні

Частини мови (10)

При складанні схем часто використовую спеціальні позначки, формули, підказки. Наприклад:

ОСОБЛИВА

ЛЗ ЛЗ частина мови

ГЗ ГЗ

СР СР

? ?

Пояснення: ЛЗ- ЛЕКСИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ, ГЗ – граматичне значення, СР – синтаксична роль, ? –питання.

Таку піраміду можна використати для ілюстрації частоти вживання префіксів з-, с-, зі-.

Така робота розвиває у дітей навички аналізу та синтезу, вміння виділяти головне у теоретичному матеріалі. При цьому увагу акцентую на мотивації необхідності вивчення певних наукових понять.

Такий підхід дозволяє практикувати систему уроків різного типу в межах однієї теми, вивільняє час для розв’язання учнями системи усних і письмових завдань, спрямованих на саморозвиток особистості, формування мовленнєвої компетенції. Особистість учня з об’єкта навчання перетворюється на головну фігуру. Багаторазове повторення матеріалу в найрізноманітніших формах, групування і подача матеріалу у вигляді блок -схем довели, що навчання під силу всім. На думку Г. Лозанова, така система роботи спрямована на комплексний розвиток творчої особистості учня.

Систему уроків тренувальних вправ з блок - теми логічно наситити інтерактивними вправами . Інтерактивне навчання, на думку Є.Коротаєвої, це навчання „занурене” у спілкування. У житті людини спілкування не існує як відокремлений процес або самостійна форма активності. Воно входить до складу індивідуальної або групової практичної діяльності. Поза спілкуванням формування особистості взагалі неможливе. Інтерактивні форми роботи сприяють розвитку ініціативи, незалежності, уяви, співпраці з іншими учнями. Учням подобається робота в групах, кожна з яких колективно виконує конкретне навчальне завдання – однакове для всіх груп чи різне. При цьому можна передбачити не лише спільну роботу в одній групі, а й міжгрупову взаємодію. На уроках виконання тренувальних вправ кожна група одержує блок з 4-5 вправ різної складності. Вчитель надає консультації. Учні, у рамках своєї групи, виконують взаємоперевірку та знайомлять з результатами роботи весь клас.

Організована таким чином робота сприяє підвищенню навчальної активності школярів, усуває їхню природну скутість ( запитати у свого товариша значно простіше, ніж у вчителя), дає змогу кожному учневі засвоювати навчальний матеріал у природньому йому темпі, а також є дієвим засобом у посиленні індивідуалізації навчання.

Сучасна методика нагромадила багатий арсенал прийомів інтерактивного навчання від найпростіших («Робота в парах», «Ротаційні (змінні) трійки», «Карусель», «Мікрофон») до складних («Мозковий штурм», «Мозаїка», «Аналіз ситуації»), а також імітаційні ігри, дискусії, дебати. Використання інтерактивних технологій не самоціль, а засіб створення атмосфери доброзичливості й порозуміння, зняття з душі дитини почуття страху, спосіб зробити її розкутою, навіяти впевненість у своїх силах, налаштувати на успіх, виявити здібність до творчості.

Вміле застосування інноваційних форм роботи, на мою думку, дасть змогу вчителеві успішно розв`язати порушені проблеми. Для цього визначила такий алгоритм:

визначити рівень підготовленості класу до сприйняття тієї чи іншої технології;

провести достатню попередню підготовку;

забезпечити послідовність в освоєнні учнями певних прийомів роботи;

дати учням інструктивні матеріали.

Як зразок, пропоную фрагмент уроку у 8 класі.

Тема: "Звертання"

Кожна група отримує завдання, після його виконання звітує перед класом. Разом робимо висновки, узагальнення, які записуємо в зошит.

1 група – графічний самодиктант

Зобразити схеми речень у таблиці, виділити граматичні основи. Зробити висновок щодо постановки розділових знаків у реченнях зі звертаннями.

Пусти мене, старий діду, на вулицю погулять…

"Матінко моя!..- кричить Дмитрик.- Матінко!"

Язиче, язиче, лихо тебе кличе.

Ой дівчино, шумить гай…

Цвіти, розвивайся, Україно!

Ану, діти, до роботи.

2 група – Поставити розділові знаки, вказати вид звертання. Зробити висновок.

Не хилися явороньку ще ж ти зелененький!

Засмійся Матвійку дам копійку.

Ой сину мій сину сину молоденький де нічку пробував?

Не плач не журися молодий козаче.

Спи ж ти малесенький пізній -бо час…

Ой і не стелися хрещатий барвінку.

3 група - Вправа-редагування. Зробити висновок про роль звертань у мовленні ( подаємо вже заповнену таблицю)

Неправильно

Правильно

Петенька, йди сюди!

Петрику (Петрусю ), підійди сюди!

Ой ти, мій котик!

Ой ти, мій котику!

Андрюшка, відкрий очі –вже

Андрійку, розплющ очі - вже ранок!

ранок!

Анічка, поділи грушу пополам!

Ганнусю, поділи грушку навпіл!

Ох ти ж, моя куколка!

Ох ти ж , моя лялечко!

Дєвочкu, осторожно!

Дівчатка, обережно!

Пробач мене, дедушка, умоляю!

Пробач мені, дідусю, благаю!

Шофер , притормозіть, будь

Пане водій, пригальмуйте, будь

ласка!

ласка!

Вибачаюсь тьотя, яка слідую-

Вибаче

те

ча зупинка?

будь ласка), тітонько, яка наступ-

на зупинка?

Будьте добрі, дядя, подвинь-

Будь ласка (прошу Вас), будьте до-

тесь!

брі, посуньтеся!

Пацан, до якої години працює

Агов, юначе, до котрої години пра-

общественний транспорт?

цює громадський транспорт?

Часто використовую різні форми роботи в парах: "Взаємоінтерв'ю", " Ти мені – я тобі", " Взаємоперевірка".

Важливою проблемою є те, що учні розглядають знання, як щось застигле, що треба просто вкласти в голову. Такі учні не будуть мислити критично, поки учитель не створить творчої атмосфери, яка сприятиме активному залученню учнів до процесу навчання. А для цього треба дозволити дітям вільно розмірковувати, робити припущення, встановлювати їхню очевидність або безглуздість. Дієвим є використання різноманітних форм і методів роботи на уроці: кросворди, ребуси, загадки, лінгвістичні ігри, написання творів-мініатюр( особливо учні полюбляють писати твори-перевтілення типу" Я – шкільна дошка", " Я – квітка у полі", " Я – промінчик сонця"та ін..)

Важливим є спілкування, співпраця вчителя і учнів на уроці.

Зібратися разом – це початок,

Триматися разом – це прогрес,

Працювати разом – це успіх.

Генрі Форд

Перефразовуючи вислів"Як назвеш корабель, так він і попливе", на практиці впевнилась: як почнеш урок, так він і "пройде". Тому велику увагу приділяю організаційному моменту. Організаційний етап кожного уроку покликаний створювати атмосферу довіри та доброзичливості, забезпечити нормальну зовнішню обстановку та психологічний настрій учнів на роботу. У своїй педагогічній практиці нерідко використовую розминки для мотивації навчання, для ненав’язливого формулювання мети і завдань уроку.

Завдяки розминці створюються умови, за яких мета і завдання навчального процесу, визначені вчителем, усвідомлюються кожним учнем як особистісно значущі. Міні-тренінги, вправи "Психоформула", "Спіймай мій настрій", "Слухняний язик" – це неповний перелік тих розминок, що їх використовую на уроках( докладніше досвід роботи та рекомендації подано у статті "Організаційний момент на уроці української мови та літератури:теорія, практика, інновації").

Тому намагаюсь у своїй роботі застосовувати оптимальні інтерактивні технології, які б проектували креативні якості особистості учня: фантазію, натхнення, ініціативу, нестандартність, непересічність, наявність власної точки зору. Саме здатність осмислювати виучуване, виділяти основне сприяє виробленню вмінь свідомо застосовувати знання на практиці.

На уроках застосовую такі стратегії, як: "Мікрофон","Незакінчені речення", "Мозковий штурм", "Метод ПРЕС","Мнемотур","Дерево рішень" та ін. Найбільше учням подобається сенкан (сенкен, синквейн) ( докладніше досвід роботи з цією стратегією та рекомендації щодо використання сенканів на різних етапах уроку подано у статті"Сенкан на уроці української мови та літератури" ).

На уроці шляхом інтеграції вказаних вище технологій прагну розвивати критичне мислення гімназистів. Критичне мислення зовсім не означає негативності суджень або необґрунтованості критики. Це зважений і вдумливий розгляд різних, а часом і протилежних підходів і розумінь проблеми з метою прийняття обґрунтованих рішень та формулювання оцінок. Термін «критичне» в такому контексті найбільш адекватний слову «аналітичне». Аналіз зарубіжних та вітчизняних досліджень показує, що єдиного визначення цього виду мислення не існує. Д.Дьюї трактував критичне мислення як складну, пов’язану зі вчинками людини діяльність, що захоплює людину повністю. Сучасні дослідники Д.Х.Кларк та А.У.Бідл визначають критичне мислення як процес, за допомогою якого розум опрацьовує інформацію з метою осягнення або продукування ідей або розв’язання проблеми. На думку Б.Бейера, критичне мислення - це спосіб оцінки автентичності, цінності або точності чогось.

Орієнтація на критичне мислення передбачає передовсім повне несприйняття будь-якої думки або оцінки «на віру»: кожен учень, не беручи до уваги жодних авторитетів, має сформувати власну думку про явище в контексті навчальної програми.

Необхідно врахувати й те, що критичне мислення завжди діалогічне, тобто передбачає дискусії передовсім між тими, хто навчається. У процесі обговорення висуваються критерії мислення, ідентифікуються й обговорюються життєві контексти, а мисленнєвий процес у цілому піддається оцінюванню. Під час бесід немає правильних (неправильних) відповідей, є різні позиції, різні точки зору. Відбувається своєрідний обмін знаннями, колективний відбір змісту. Але завдання учителя - переконати учнів прийняти той зміст, який він пропонує з позиції наукового знання.

Серед багатьох методів роботи у технології ОЗН, які стимулюють інтерес учнів до нових знань, сприяють розвитку дитини через розв’язання проблем і застосування їх у конкретній діяльності, застосовую метод проектів (першим науково описав його американський вчений Кільпатрик).

В основі проекту лежить дослідження певної проблеми, що передбачає високий рівень творчої активності учнів. Адже відбувається відхід від традиційної форми уроку, надається свобода у виборі теми, методів, форм роботи. Учні усвідомлюють велику відповідальність. Вони свідомі дуже важливої умови: уникнути штучності, продумати проект так, щоб самим учасникам було цікаво щоразу шукати нову форму, уникаючи готових, заздалегідь спрацьованих кліше.

Теми для проектів, що виконували мої учні, обиралися ними виключно за бажанням. Тобто опрацьовувався матеріал, який викликав у гімназистів зацікавлення. З учнями 5 класу ми презентували проект „Цікаві фразеологізми"; учні 6 класу працювали над проектом „ Будова слова”, творча група створила проект „Хто ти? ”. Діти оформлюють результати роботи у вигляді доповідей, публікацій, буклетів, мультимедійних презентацій ( додаток).

До того ж, часто використовую власні мультимедійні презентації на уроках мови та літератури. Це викликає живий інтерес в учнів, покращує процес засвоєння матеріалу, унаочнює пізнання, сприяє розвитку творчих здібностей. Мною створена низка інформаційних презентацій вчителя до різних тем з української мови та літератури (додаток).

Кiлькiсть переглядiв: 261

Коментарi