9 клас алгебра

17.03

Розв’язування задач і вправ на геометричну прогресію

§14, № 606; 608; 610

19.03

Розв’язування задач і вправ на геометричну прогресію

§14,ст.207(тестові завдання)

31.03

Основні правила комбінаторики

§15, №628; 633; 638

02.04

Розв’язування вправ на основні правила комбінаторики

§15,№ 648; 656; 659

9 клас геометрія

16.03

Переміщення( рух) та його властивості

§18, № 890; 896; 898

20.03

Симетрія відносно точки. Симетрія відносно прямоі

§19, 20, № 910;915; 920; 940; 942;944

30.03

Поворот. Паралельне перенесення.

§21, 22, № 954; 956; 977; 983

03.04

Перетворення подібності та його властивості

§32, № 997; 1001; 1006

9 клас фізика

17.03

Закон всесвітнього тяжіння. Прискорення вільного падіння

§33, вправа 33( 1-3)

18.03

Розв’язування задач на застосування закону всесвітнього тяжіння

§33, вправа 33( 4-6)

19.03

Рух тіла під дією сили тяжіння

§34, вправа 34( 1-3)

31.03

Розв’язування задач на рух тіла під дією сили тяжіння

§34, вправа 34( 4-6)

01.04

Рух тіла під дією декількох сил

§35, вправа 35( 2-4)

02.04

Розв’язування задач на рух тіл під дією декількох сил

§35, вправа 35( 5-7)

Англійська мова.https://classroom.google.com/c/NTYzMjY4MjM3OTZa - 9 клас

Дата

Тема

Опрацювати

Домашнє завдання

16.03.2020

Підготовка до проєктної роботи. Виконання та презентація проєкту «Врятуємо планету разом»

Впр.6,7,8 с.172 (письмово); впр.10 с.173 (дати відповіді на запитання)

Впр.12 с.172 (створити презентацію «Save Our Planet Together»

17.03.2020

Повторення вивченого матеріалу

Впр.1 с.175-176 (читати і перекладати); впр.2,4 с.177 (письмово)

Vocabulary Box c.175 (вивчити); впр.5 с.177 (письмово)

19.03.2020

На мапі Британії

Впр.1,2 с.182-183 (письмово); впр.3 с.184-185 (читати і перекладати)

Впр.4 с.185 (письмово)

30.03.2020

Навколо Англії

Впр.6,7 с.186-187 (усно)

Виконати завдання на картці №1

31.03.2020

Різноманітність традицій

Впр.1,2 с.188-189 (усно)

Впр.3 с.189 (письмово)

02.04.2020

Вчора, до вчора й завтра

Впр.4,5 с.191 (усно)

Підготувати інформацію про Шотландію

Хімія 9 клас

Дата

Матеріал для опрацювання

Домашнє завдання

18.03.2020

Вищі (насичені й ненасичені) карбонові кислоти: стеаринова, пальмітинова, олеїнова. Мило його, склад, мийна дія.

Жири склад жирів, фізичні властивості. Природні й гідрогенізовані жири. Біологічна роль жирів

Проект: «Хімічний склад засобів догляду за ротовою порожниною»

Опрацювати § 34, 35, повторити – 33, навести приклади природніх жирів;

мал.34.1, 34.3. розглянути с. 191-192, виконати завдання № 415, № 417, № 418, № 420* с.195 ; № 4333, № 434 с. 202.

20.03.2020

Вуглеводи (глюкоза, сахароза): молекулярні формули, фізичні властивості, поширення і утворення в природі, застосування та біологічна роль. Якісна реакція на глюкозу.

Опрацювати § 36, переписати схему 6 с.203, завдання № 443, № 446, № 448 с.210

01.04.2020

Вуглеводи (крохмаль, целюлоза): молекулярні формули, фізичні властивості, поширення і утворення в природі, застосування та біологічна роль. Полімерна будова крохмалю й целюлози. Якісна реакція на крохмаль.

Опрацювати § 37, повторити – 36, мал.37.2, 37.3; завдання № 462, № 463, № 467* с.216

03.04.2020

Узагальнення та систематизація знань з теми «Оксигеновмісні органічні сполуки»

Повторити § 30-37, виконати завдання на картках.

Історія України 9 клас

16.03

Економічне та суспільно – політичне життя у складі Австро-Угорщини

Прочитати параграф 19-20,заповнити таблицю ст.177

18.03

Піднесення українського національного руху

Прочитати параграф21-22,виконати завдання на ст.198

30.03

Практичне заняття: Проаналізувати програмні документи товариства «Просвіта», «Сокіл», «Січ» та укласти уявний план діяльності його міського (сільського, гімназійного) осередку в Галичині на початку XX століття

Опрацювати сторінку 199,повторити параграф21-22,скласти презентацію з 5-6 слайдів

01.04

Узагальнення із теми «Україна початку XX століття, перед викликами модернізації»

Повторити розділ теми № 6

Всесвітня історія 9 клас

20.03

Японія та Китай

Опрацювати параграф23-24 написати реферат за темою « Мілітаризація Японії у ХІХст.»,виконати завдання підручника.

03.04

Спроби модернізації Османської імперії

Опрацювати параграф 25.Виконати завдання підручника.Творче завдання .Порівняйте революції початку ХХ ст.в Туреччині та Іран.і

Правознавство 9 клас

17.03

Кримінальні правопорушення. Кримінальна відповідальність неповнолітніх

Опрацювати параграф27,ст.177, виконати завдання підручника.

31.03

Практичне заняття : Особливості адміністративної та кримінальної відповідальності неповнолітніх

Опрацювати параграф28,ст.182, виконати завдання підручника

Основи здоров`я. 9 клас

16.03

Цінність родини. Чинники міцної родини. Готовність до сімейного життя

с. 108-111

30.03

Репродуктивне здоров`я молоді. Стан репродуктивного здоров`я молоді в Україні.

С.112-114

Розв`язати ситуаційні завдання стор.114

Зарубіжна література 9 клас

Дата

Тема

Завдання

18.03

Г. Ібсен. «Ляльковий дім». «Ляльковий дім» як соціально-психологічна драма. Особливості драматичного конфлікту та розвиток сценічної дії

Прочитати драму Г. Ібсена «Ляльковий дім»

20.03

Г. Ібсен «Ляльковий дім»: Композиція п’єси. Образна система. Підтекст. Символіка. Відкритість фіналу

Опрацювати матеріал підручника с.233 - 250

01.04

Б. Шоу «Пігмаліон». Особливості світогляду Б. Шоу. Специфіка втілення античного міфу в п’єсі «Пігмаліон».

Прочитати драму Б. Шоу «Пігмаліон»

03.04

Б. Шоу «Пігмаліон»: ідеї одухотворення людини та життя засобами мистецтва, збереження національної культури, розвитку мови

Опрацювати матеріал підручника с.253 - 260

Географія.9 клас

Дата Тема Завдання

19.03.2020 Харчова промисловість України. Підручник Г.Д.Довгань.

Опрацювати п.34; скласти конспект; виписати в зошит переваги та недоліки закладів швидкого харчування.

02.04.2020 Виробництво продуктів

харчування в світі. Опрацювати п.35; скласти конспект; знайти відомості про традиційні продукти харчування у різних країнах світу.

Біологія. 9 клас.

Дата

Тема

Завдання

17.03.2020

Еволюція людини.

Опрацювати п.48-49; скласти конспект; накреслити в зошитах схему « Чинники еволюції». (Підручник В.І.Соболь).

19.03.2020

Основи еволюційної філогенії та систематики.

Опрацювати п.50; скласти конспект; вивчити основні таксономічні категорії

( мал.138, с.213).

31.03.2020

Неклітинні форми життя:віруси.

Опрацювати п.51; скласти конспект; описати письмово життєвий цикл вірусів.

02.04.2020

Основні групи організмів: бактерії, археї.

Опрацювати п.52; скласти конспект; заповнити таблицю у зошитах « Будова бактерій», с. 223.

Українська література

Дата

Тема

Домашнє завдання

17.03

РМ Усне висловлення суджень про зв'язок творів Т.Шевченка із сучасністю на тему «Гостра актуальність поеми «Кавказ»

Написати висловлення на тему

«Гостра актуальність поеми «Кавказ»

20.03

Т.Шевченко.»І мертвим, і живим, і ненародженим…»Продовження теми «землячків» у посланні..

С. 236-239, знати зміст послання

31.03

Т.Шевченко. «І мертвим, і живим, і ненародженим…». Критичний перегляд національної історії задля перспективи її кращого майбутнього.

С. 239,виконати завдання 3-5

03.04

Т.Шевченко. «Вічна тема матері й сина. Еволюція жіночого образу у творах Т. Шевченка.(«Катерина»)

С. 240-245, прочитати поему,скласти сенкан

« Катерина»

Українська мова

Дата

Тема

Домашнє завдання

16.03

Складне речення із сурядним і підрядним зв’язком.

§29, впр. 360,362,368,вивчити правила

18.03

Розділові знаки в складному реченні з різними видами зв’язку.

§30, впр. 371,374,378, вивчити правила

30.03

Складне речення із сполучниковим і безсполучниковим зв’язком.

§31, впр. 381,383,368

01.04

Складне речення з різними видами зв’язку (узагальнення)

§32, впр. 400,405,виконати тести на с.183-184

Завдання для учнів 9 класу на період карантину з 06 по 24 квітня 2020 року

Зарубіжна література

Дата

Тема

Завдання

06.04

Б. Шоу «Пігмаліон»: ідеї одухотворення людини та життя засобами мистецтва, збереження національної культури, розвитку мови

Скласти план порівняльної характеристики головних героїнь творів Г. Ібсена «Ляльковий дім» та Б. Шоу «Пігмаліон»

08.04

Розвиток мовлення (письмово) Твір – роздум про долю жінки за творами драматургів

Написати твір - роздум про долю жінки за творами вивчених драматургів

10.04

Література XX–XXI ст. Життя, історія, культура

Підготувати усний літературний огляд з теми: «Література XX–XXI ст. Життя, історія, культура»(за матеріалами інтернет – ресурсу та статтею підручника) Прочитати твір Шолом – Алейхема «Тев’є – молочар»https:// uk.m.wikipediaorq> wiki>хроп
Додатковий матеріал за посиланням: https://naurok.com.ua/urok-na-temu-osnovni-etapi-literaturnogo-procesu-xx-xxi-st-hni-osoblivosti-zv-yazok-iz-rozvitkom-kulturi-i-mistectva-36931.html

15.04

Шолом-Алейхем «Тев’є-молочар». Тема історичного зламу, який пройшов крізь долю людини і народу на межі XIX–XX ст

Переказувати один із уривків, що відтворює долю людини і народу на межі XIX–XX ст., підібрати для цього цитатний матеріал w.ukrlib.com.ua>world>prinit та dovidka.biz.ua>mif-pigmalion- i-galateja

17.04

Шолом-Алейхем «Тев’є-молочар»: Образна система твору. Філософські проблеми.

Перечитати уривки про долю дочок молочара. Виокремити філософські проблеми твору та проаналізувати їх.uk.wikipedia.org>wiki>Шолом - Алейхем.

22.04

Шолом-Алейхем «Тев’є-молочар»: Народний гумор. Сучасні інтерпретації твору в театрі, кіно та інших видах мистецтва

Підготувати виступ з теми: «Сучасні інтерпретації твору в театрі, кіно та інших видах мистецтва »(за матеріалами інтернет – ресурсу та статтею підручника)

Завдання для учнів 9 класу на період карантину з 06 по 24 квітня 2020 року вчителя математики та інформатики Лазебного А.С. Всі матеріали можна знайти за гіперпосиланням на сайті вчителя : wym-1585830779374

Географія. Біологія. Завдання для учнів 9 класу з 06 по 24 квітня 2020 року розміщені на персональному сайті вчителя географії та біології Лазебної Л.Л. за гіперпосиланням:http://liudmyla-lazebna.edukit.sumy.ua/

(Розділ " Контактна інформація".Підрозділ

" Дистанційне навчання", інформаційно-освітня платформа Edukit).

9 клас

Українська мова ( з 06 по 24 квітня)

Дата

Тема

Домашнєзавдання

06.04

Текст, його основні ознаки

§33, впр. 408,410,413,вивчити правило

08.04

Будова тексту

§34, впр. 414(усно),416, вивчити правила

13.04

Мікротема й абзац. Ключові слова в тексті й абзаці

Повторити §34, впр.418(усно),421

15.04

РМ № 16. Тези прочитаної науково-пізнавальної статті

С.246-248, впр. 521,522

22.04

Види й засоби міжфразового зв’язку

§35, впр. 423(усно),424, вивчити засоби міжфразового зв’язку

9клас

Українська література ( з 06 по 24 квітня)

Дата

Тема

Домашнєзавдання

07.04

Тарас Шевченко. Реалістично-побутовий тип втілення теми жіночої долі. «Наймичка».

С.246-248,прочитати поему, скласти план

10.04

Тарас Шевченко. Трагедія жінки-матері, боротьба за своє материнство, жорстокість народної моралі («У нашім раї на землі…»).

Прочитати вірш, зробити ідейно-художній аналіз

14.04

Тарас Шевченко. Наскрізний ліризм творів Т. Шевченка про жіночу долю.

Написати висловлювання на тему «Образ жінки у творах Т.Шевченка»

17.04

Лірика Тараса Шевченка періоду арешту й заслання і після повернення з нього. «Доля». Риси автобіографізму в образі ліричного героя.

С. 253-254, вивчити вірш напам’ять

21.04

«Росли укупочці, зросли…». Ностальгія за ідилією родинного життя, висока філософія життя людини на землі.

С.252,скласти паспорт твору

24.04

Біблія в житті Тараса Шевченка. Світле пророцтво поета («Ісаїя. Глава 35»). Художня інтерпретація творів із Книги псалмів, риси її національної своєрідності у творчості Т. Шевченка.ТЛ: псалом

С.260- 265, дати письмову відповідь на запитання: Яка спільна думка об'єднує поезії «На панщині пшеницю жала…» та («Ісаїя. Глава 35»).

9клас

Історія України ( з 06 по 24 квітня)

06.04

Освіта, наука. Вплив процесів модернізації на суспільне та повсякденне життя

Опрацювати параграф 25

13.04

Література , театр та музичне мистецтво

Опрацювати параграф 26

15.04

Архітектура та образотворче мистецтво

Опрацювати параграф 26

9клас

Всесвітня Історія ( з 06 по 24 квітня)

10.04

Міжнародні відносини наприкінці ХІХ на початку ХХ століття

Опрацювати параграф 26

17.04

Міжнародні кризи та збройні конфлікти на початку ХІХ століття

Опрацювати параграф 27

24.04

Україна в геополітичних планах Російської, Німецької, Австро-Угорської Імперії на зламі ХІХ – ХХ століття

Опрацювати параграф 28

9 клас. Правознавство( з 06 по 24 квітня)

07.04

Узагальнення розділу «Неповнолітні як суб’єкти цивільних, трудових, сімейних, адміністративних і кримінальних правовідносин

Повторити параграф 16 – 25. Виконати тести

14.04

Професія «Юрист». Юристи в нашому житті

Опрацювати параграф 15-28

21.04

Правоохоронні органи: патрульні, дільничні офіцери поліції

Опрацювати параграф 29

9 клас алгебра

07.04

Частота та ймовірність випадковоі подіі

§16,№685,689,692

09.04

Розв’язування задач на частоту та ймовірність випадковоі подіі

§16,№694,697,699*

14.04

Початкові відомості про статистику

§17,№ 714,716,718

16.04

Способи подання даних та іх обробки

§17,№720,722,724,

21.04

Розв’язування задач на початкові відомості про статистику, способи подання даних та іх обробки

§17,№729, 731,735

23.04

Розв’язування задач з теми: « Основи комбінаторики, теоріі ймовірності та статистики»

§15-17,ст..242-контр.?-усно,тестові завдання письмово(з поясненням)

9 клас геометрія

06.04

Розв’язування задач з теми: «Геометричні перетворення»

§18-24,домашня с ̸ р.№5 ст.206

10.04

Чотирикутники. Властивості площ чотирикутників

§ 15-18(геом..8 кл.,автор Єршова),№ 55,559,596

13.04

Трикутники. Види трикутників . Площа трикутника

§14(г.9),№ 622,626,633

17.04

Подібність трикутників та іі застосування

§10,11,12,14(г.8)№ 333,365,406,473

24.04

Прямокутний трикутник. Теорема Піфагора

§13(г.8),№430, 434,447

9 клас фізика

07.04

Розв’язування задач на рух

§ 35,№ 20.9,20.11(зб.)

08.04

Розв’язування задач з теми: «Рух і взаємодія»

§28-35, тест для самоперевірки ст..126

09.04

Взаємодія тіл. імпульс

§36(1-2) вправа36(1,2,6)

14.04

Закон збереження імпульсу.

§36(3-4),вправа36(4,5)

15.04

Розв’язування задач на закон збереження імпульсу

§36,№ 22.16,22.18(зб.)

16.04

Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки

§37,вправа 37(1,2)

21.04

Досягнення космонавтики Розв’язування задач

§37,вправа 37(3-4), експерт. завдання ст..234

23.04

Застосування законів збереження енергіі та імпульсу в механічних явищах

§38,вправа 38(1-2)

24.04

Розв’язування задач

§38,вправа 38(3), експерт.завд.ст 240

Англійська мова. 9 клас. З 06 по 24 квітня 2020 року.

Дата

Тема

Опрацювати

Домашнє завдання

06.04.2020

Об’єднане Королівство, як ми його бачимо

Фіолетовий РЗ: с. 71-73

Жовтий РЗ: впр.17,18,19, с.86-88

Фіолетовий РЗ: с.74-75

Жовтий РЗ: впр. 20,1,2, с.89-90

07.04.2020

Граматичний практикум

Впр.1,2,3 с.192-193 (письмово)

Фіолетовий РЗ: с.76-77

Жовтий РЗ: впр.3,4,5,6 с.91-93

09.04.2020

Хто найкращий блогер?

Фіолетовий РЗ: с.78.

Жовтий РЗ: впр.7, 8, 9, с.94-96

Фіолетовий РЗ: с.79.

Жовтий РЗ: впр.10,11,12, с.97-98

13.04.2020

Унікальне місто

Впр.4,5,6,7 с.193-194 (письмово)

Фіолетовий РЗ: с. 80-82.

Жовтий РЗ: впр.13,14,15,16, с.99-100

14.04.2020

Навколо Великої Британії

Впр.1, с.194-195 (усно); впр.2 с.195 (письмово); впр.3 а, с.196 (письмово)

Впр.3 b, с.197 (читати та перекладати);

Фіолетовий РЗ: с.83-84.

Жовтий РЗ: впр.17, с.101

16.04.2020

Міста Британії

Впр.4, с.199 (усно); впр.5 с.198-199 (письмово); впр.6, с.199-200 (письмово)

Впр.7, с.200 (підготувати інформацію про Уельс);

Фіолетовий РЗ: с.85.

Жовтий РЗ: впр.1,2,3, с.103-105

21.04.2020

Розкажи мені про Об’єднане Королівство

Впр.1, с.201-202 (читати, перекладати, відповідати на запитання); впр.2, с.203-204 (письмово)

Впр.3,4, с.204-205 (письмово)

23.04.2020

Яке місце ти б хотів відвідати?

Впр.6 а, с.205 (письмово); впр.6b, 6c, с.205-206 (усно)

Впр.7, с.207 (знайти інформацію про Единбург)

9 клас. Хімія. З 06 по 24 квітня.

Дата

Матеріал для опрацювання

Домашнє завдання

08.04.2020

Нітрогеновмісні органічні речовини. Поняття про амінокислоти.

Опрацювати § 38, с.218-219 (до білків); повторити – 22, с.136;

виконати завдання № 474, № 475 с.223.

10.04.2020

Білки як біологічні полімери. Денатурація білка. Біологічна роль амінокислот і білків.

Опрацювати § 38 с. 219-223, скласти схему «структура білка», розгул. мал. 38.2-38.3 с.220; завдання письмово № 477, № 478, № 479 с.224

15.04.2020

Практична робота 5. Виявлення органічних сполук у харчових продуктах.

Навчальний проект «Хімічний склад жувальних гумок»

Повторити § 22-38

Написати повідомлення

17.04.2020

Значення природних і синтетичних органічних сполук. Захист довкілля від стійких органічних забруднювачів

Навчальний проект «Екотрофологія –наука про екологічно безпечне харчування»

Опрацювати § 39, завдання письмово № 483, № 484, № 485 с.229.

22.04.2020

Виконання тренувальних вправ та розв’язування розрахункових задач з органічної хімії

Повторити § 38, 39; виконати завдання на картках.

24.04.2020

Узагальнення та систематизація знань з теми «Органічні сполуки»

Повторити § 22-38, виконати завдання за варіантами.

9 клас. Основи здоров`я.

06.04

Негативні наслідки ранніх статевих стосункі, зокрема, інфікування на вірус папіломи людини та ризик розвитку раку шейки матки. Вплив психоактивних речовин на репродуктивне здоров’я.

Опрацювати

§24

Виконати завдання в друкованому зошиті.

Підготувати повідомлення про ІПСШ

13.04

Запобігання захворюванням, які передаються статевим шляхом. Засоби контрацепції. Значення моральних цінностей пдя профілактики ІПСШ.

Опрацювати

§25

Виконати завдання в друкованому зошиті.

Вивчити шляхи інфікування Віл, ІПСШ

9 клас мистецтво

1

09.04

Фотомистецтво.Винахідниками фотографії. Документальна і художня фотографія. Фотокореспондент. Ансел Адамс - легенда американського і світового фотомистецтва. Специфіка візуальної мови фотографії. Жанри фотомистецтва. Напрями й стилі сучасної фотографії. Новий вид творчості - фото-арт. Міжнародні центри та музеї фотографії, фестивалі, виставки, конкурси з фотомистецтва.

Підготувати повідомлення про рекламу

2

16.04

Реклама. Багатофункціональний вплив на суспільство. Види реклами:комерційна і соціальна, креативна, гіперболізована, у стилі мінімалізму, антиреклама. Локальна, регіональна і міжнародна реклама. Засоби розповсюдження рекламної продукції. Ефективність реклами. Рекламний дизайн. Білборд. Бренд.

Створити рекламу у вигляді міні-плакату про гурток або спортивну секцію

3

23.04

Збереження мистецьких надбань: музеї, галереї, бібліотеки. Культурно мистецька спадщина. Історико-культурні заповідники України. Пам’ятки України зі Списку світової спадщини ЮНЕСКО. Віртуальний тур дерев’яними церквами України зі світової спадщини ЮНЕСКО. Музей, художній музей, картинна галерея. Віртуальні екскурсії залами музеїв світу: Лувр, Прадо, Уффіці, Дрезденська картинна галерея, Британський музей. Національний художній музей України. Музей писанки у Коломиї.Незвичайні музеї світу.

Скласти маршрутний лист подорожі, з метою відвідати пам’ятки архітектури (де б ви хотіли побувати і що побачити)

9 клас трудове навчання

08.04

Виготовлення проектованого виробу.

Виготовити виріб будь – якою з освоєних технік

15.04

Виготовлення та оздоблення деталей виробу.

Продовжити роботу над виробом

22.04

Остаточна обробка виробу. Самооцінка виробу.

Продовжити роботу над виробом

Дистанційне навчання учнів 9 класу

з фізичної культури на період

з 6 квітня по 24 квітня 2020 року

Шановні учні та батьки!

З метою попередження дитячого травматизму, будь ласка, зверніть увагу на техніку безпеки під час проведення фізичних вправ. Більша частина завдань мають теоретичний характер, тому самостійно організовуйте свою рухову активність протягом дня. Не забувайте, що активний рух – запорука здоров’я людини!

Щоденно рекомендовано виконувати комплекс вправ ранкової зарядки:

1. Вправи для м’язів шиї: вихідне положення (в. п.) – основна стійка, руки на поясі, 1 – зробити нахил голови направо, 2 – зробити нахил голови наліво, 3 – зробити нахил голови вперед, 4 – зробити нахил голови назад.

2. Вправи для м’язів шиї: в. п. – основна стійка, руки на поясі, 1 – зробити колові оберти головою зліва направо; 2 – зробити колові оберти головою справо наліво.

3. Рухи руками вперед і назад: в. п. – основна стійка, руки відведені назад. 1 – змахнути руками вперед; 2 – змахнути руками назад, повторити 8-10 разів.

4. Нахили тулуба вперед: в. п. – стійка ноги нарізно, руки на поясі. 1 – нахилити тулуб уперед; 2 – випрямитись у в. п., повторити 4 рази.

5. Нахили тулуба в сторони: в. п. – основна стійка. 1 – нахилити тулуб праворуч; 2 – повернутись у в. п.; 3–4 – ті самі дії виконати ліворуч, повторити 8-10 разів.

6. Напівприсідання та присідання: в. п. – основна стійка, руки на поясі. 1–2 – напівприсідання; 3 – присісти, покласти руки на коліна; 4 – повернутися у в. п., повторити 8-10 разів.

7. В. п.: стоячи, ноги разом, руки вздовж тулуба. 1 – на вдиху розвести руки і відвести праву ногу убік, 2 – на видиху повернутися у вихідне положення (виконуємо вправу 8-10 разів в помірному темпі).

8. В. п.: стоячи, ноги разом, руки вздовж тулуба. 1 – на видиху пружинно присісти і торкнутися підлоги руками 3 рази, 2 – на вдиху прийняти вихідне положення (виконуємо вправу швидко 8-10 разів).

9. В. п.: стоячи, ноги на ширині плечей, руки вздовж тулуба. 1 – на вдиху нахилитися в праву сторону і одночасно опустити ковзаючим рухом по тулубу праву руку вниз, а ліву – підняти вгору, 2 – на видиху повернутися у вихідне положення. Те саме виконати в іншу сторону. (повторюємо вправу в помірному темпі 8-10 разів).

10. В. п.: стоячи, ноги широко розставлені, руки вздовж тулуба.1 – на видиху пружинно нахилитися 3 рази вперед, одночасно торкаючись підлоги. 2 – на вдиху прийняти вихідне положення (виконати вправу швидко 6-8 разів).

11. В. п.: горизонтальне положення з упором на паралельно поставлені долоні витягнутих рук і пальці стоп. Зігнути руки в ліктях під прямим кутом, прийняти вихідне положення. (виконати вправу 6-10 разів).

В. п.: стоячи, ноги широко розставлені, руки на поясі; стрибнути і звести ноги разом; стрибнути і розвести ноги (повторити вправу 15-20 разів, дихання довільне).

Дата

Тема уроку

Завдання для виконання

06.04.2020

Жонглювання м'ячем ногою, стегном і головою. Удари правою та лівою ногами у різний спосіб на дальність.

Виконувати комплекс вправ ранкової гімнастики.

По можливості виконувати вправи з відео.

https://youtu.be/igfh4tI0Ke0

https://youtu.be/unnLwvWHyxw

08.04.2020

Ривки до м'яча з наступним ударом по воротах.

Удари правою та лівою ногами у різний спосіб на дальність.

Фінт «відхо­дом».

Елементи гри воротаря: ловіння, відбивання, переведення та вибивання м'яча

Виконувати комплекс вправ ранкової гімнастики.

По можливості виконувати вправи з відео.

https://youtu.be/uAu5Bh8fZl8

https://youtu.be/v-lhfTzFuFU

10.04.2020

Стрибки з імітуванням удару голо­вою.

Удари правою та лівою ногами у різний спосіб на дальність.

Елементи гри ворота­ря: ловіння, відбивання, переведення та вибивання м'яча.

Виконувати комплекс вправ ранкової гімнастики.

По можливості виконувати вправи з відео.

https://youtu.be/e3lavmO8FC4

https://youtu.be/TXcJ4Wqn9Oo

13.04.2020

Стрибки з розбігу з ударами головою по м'ячах, які підвішені на різній висоті. Удари правою та лівою ногами у різний спосіб на точність.

Фінт «ударом».

Елементи гри воротаря: вибір правильної позиції під час кутового, штрафного та вільного ударів.

Виконувати комплекс вправ ранкової гімнастики.

По можливості виконувати вправи з відео.

https://youtu.be/CQy7Qp1T904

15.04.2020

Удари правою та лівою ногами у різний спосіб на точ­ність.

Елементи гри воротаря: вибір правильної позиції під час кутового, штрафного та вільного ударів.

Біг зі зміною напрямку та швидкості за сигналом

Виконувати комплекс вправ ранкової гімнастики.

По можливості виконувати вправи з відео.

https://youtu.be/Ufatw0GoKMk

17.04.2020

Удари правою та лівою ногами у різний спосіб на точність.

Фінт «зупинкою».

Виконувати комплекс вправ ранкової гімнастики.

По можливості виконувати вправи з відео.

https://youtu.be/Ufatw0GoKMk

https://youtu.be/CQy7Qp1T904

22.04.2020

Удари правою та лівою ногами у різний спосіб на точність.

Елементи гри воротаря: організація атаки під час уведення м'яча в гру.

Виконувати комплекс вправ ранкової гімнастики.

По можливості виконувати вправи з відео.

https://youtu.be/uAu5Bh8fZl8

24.04.2020

Ведення м'яча.

Удари головою по м'ячу середньою частиною лоба у стрибку.

Вза­ємодія з партнерами під час організації атаки.

Виконувати комплекс вправ ранкової гімнастики.

По можливості виконувати вправи з відео.

https://youtu.be/jwioTUyOZdE

Увага! Завдання для учнів 9 класу з усіх предметів з 27 квітня по 08 травня 2020 року.

Інформатика. Завдання для учнів 9 класу на період карантину з 27 квітня по 08 травня 2020 року вчителя математики та інформатики Лазебного А.С. Всі матеріали можна знайти за гіперпосиланням на сайті вчителя : wym-1585830779374.

Географія. Біологія. Завдання для учнів 9 класу з 27 квітня по 08 травня 2020 року розміщені на персональному сайті вчителя географії та біології Лазебної Л.Л. за гіперпосиланням:http://liudmyla-lazebna.edukit.sumy.ua/ (Розділ " Контактна інформація".Підрозділ " Дистанційне навчання").

Хімія. Завдання з 27 квітня по 08 травня.

Дата

Матеріал для опрацювання

Домашнє завдання

29.04.2020

Контрольна робота з органічної хімії.

Картки-завдання будуть розміщені на

веб-сервісі «Google Classroom» https://classroom.google.com/c/Njc1NDcyMTk0MTha

Повторити § 28-§ 39; завдання за посиланням на https://classroom.google.com/c/Njc1NDcyMTk0MTha

06.05.2020

Багатоманітність речовин та хімічних реакцій. Взаємозв’язки між речовинами та їхні взаємодії.

Опрацювати конспект, та завдання за посиланням на https://classroom.google.com/c/Njc1NDcyMTk0MTha

08.05.2020

Багатоманітність речовин та хімічних реакцій. Взаємозв’язки між речовинами та їхні взаємодії.

Опрацювати конспект, та завдання за посиланням на https://classroom.google.com/c/Njc1NDcyMTk0MTha

Англійська мова з 27 квітня по 08 травня.

Дата

Тема

Опрацювати

Домашнє завдання

27.04.2020

Що подивитись в Об’єднаному Королівстві

Впр.1b, с.207 (письмово); впр.2а, b, с.207-208 (прослухати); впр. 2с, с.208 (письмово); впр.3, с.209 (прослухати)

Фіолетовий РЗ: с.86-87

Жовтий РЗ: впр. 4- 5, с.106-108

28.04.2020

Граматичний практикум

Впр.1,2, с.210-211 (письмово); впр.3, с.211-212 (письмово)

Впр.4, с.212-213 (письмово)

Фіолетовий РЗ: с.88-89

Жовтий РЗ: впр.6-8 с.109-110

30.04.2020

Повернення до України

Впр.1, с.213 (письмово); впр.2, с.214 (прочитати та перекласти); впр.4, с.215 (прочитати та перекласти)

Впр.6, с.216 (прочитати та перекласти); впр.1, с.217 (письмово)

Фіолетовий РЗ: с.90.

Жовтий РЗ: впр.9-11, с.111-113.

04.05.2020

Пошук інформації

Впр.1, с.218 (прослухати); впр.2, с.218-220 (прочитати та перекласти); впр.3, с.220-222 (прочитати та перекласти)

Впр.5, с.222 (усно);

Фіолетовий РЗ: с. 91-92.

Жовтий РЗ: впр.12- 14, с.114-116

05.05.2020

Найцікавіші міста в Об’єднаному Королівстві

Впр.6, с.223-224 (прочитати та перекласти); впр.7, с.224 (письмово)

Впр.10, с.225 (зробити постер про Велику Британію);

Фіолетовий РЗ: с.93.

Жовтий РЗ: впр.15-16, с.117-118.

07.05.2020

Позакласне читання

Впр.1, с.226 (письмово); впр.2, с.226-232 (читати та перекладати); впр.3, с.232-233 (письмово)

Фіолетовий РЗ: с.94.

Жовтий РЗ: впр.17, с.119

Українська мова з 27 квітня по 08 травня.

Дата

Тема

Домашнє завдання

27.04

РМ. Конспект науково-навчального тексту

С.248-249, впр. 523

29.04

Текст як одиниця мовлення й продукт мовленнєвої діяльності

С.194,впр. 421, С.204,дати відповіді на запитання мовознавчої вікторини

04.05

Контрольна тестова робота №4.

Складне речення з різними видами зв’язку. Текст як одиниця мовлення й продукт мовленнєвої діяльності

Виконати контрольну роботу

06.05

РМ. Коротке повідомлення (на основі кількох джерел) у публіцистичному стилі на морально-етичну або суспільну тему

Написати висловлювання на тему «Шануйте матерів своїх», користуючись пам'яткою на с.232

Українська література з 27 квітня по 08 травня.

Дата

Тема

Домашнєзавдання

28.04

Світова велич українського поета. Визначні діячі світової культури про Шевченка. Його вплив на літератури інших народів. Шевченко та історико-культурний поступ України. Ушанування пам’яті поета.

С.269-275,написати твір-роздум

«У чому виявляється актуальність творчості Т.Шевченка в наш час?»

05.05

П.Куліш – відомий письменник, перший український професійний літературний критик, перекладач.

С.276-282, законспектувати статтю, розпочати читати роман «Чорна рада»

08.05

П.Куліш. «Чорна рада» – перший україномовний історичний роман-хроніка. Оцінка роману Т. Шевченком. Походження його назви. Історична основа.

С. 286-290, дочитати роман

Зарубіжна література.

Завдання для учнів 9 класу на період з 27 квітня по 08 травня 2020 року.

29.04

Р. Д.Бредбері «451° за Фаренгейтом». Тема знецінення культури.

Охарактеризувати у зошиті питання знецінення культури у романі Р. Д.Бредбері «451° за Фаренгейтом» і надіслати.

04.04

Р. Д.Бредбері «451° за Фаренгейтом». Провідні мотиви твору – книги; пожежі, тотального контролю, інакомислення

Детально перелічити у зошиті провідні мотиви твору Р. Д.Бредбері «451° за Фаренгейтом» і надіслати.

06.05

Р. Д.Бредбері «451° за Фаренгейтом». Натовп і влада. Важке прозріння особистості в тоталітарному суспільстві.

Записати за мотивами роиану твір – роздум «Шляхи особистості в тоталітарному суспільстві»

08.05

Позакласне читання №3 Н. Г. Лі «Убити пересмішника»: проблема входження молоді в дорослий світ, зіткнення із жорстокістю; моральні ідеали у творі.

Прочитати твір Н. Г. Лі «Убити пересмішника»

Алгебра.Геометрія.Фізика.

9 клас алгебра

28.04

Формули скороченого множення

§ 11-14(7 клас)-Тарасенкова,тестові завдання №2 стор.173

30.04

Тотожні перетворення раціональних виразів. Розв’язування

раціональних рівнянь

§7,10(8 кл.)-Тарасенкова,№ 204,214,373

05.05

Розв’язування квадратних рівнянь та рівнянь,що зводяться

до квадратних

§ 21(8кл.),№ 824(1ст.),828,835,

07.05

Фінкціϊ. Властивості та графіки функцій

§ 6,188,217

9 клас геометрія

27.04

Теорема косинусів та синусів

§11,12,№668,686 стор.134-135

04.05

Правильні многокутники

§15,844,850 стор.165

08.05

Розв’язування задач на знаходження невідомих елементів

Реальних об'єктів

§13,№697,699 стор. 137

9 клас фізика

28.04

Розв’язування задач з теми : «Застосування законів збереження»

§38,тест для самоперев. стор.149 (зб.)

29.04

Фундаментальні взаємодіϊ в природі. Межі застосування

Фізичних законів та теорій. Фундаментальний характер

законів збереження

§39,вправа 39(3,5)

30.04

Прояви законів збереження в теплових,електромагнітних,

ядерних явищах

§39,вправа 39(4,6)

05.05

Еволюція фізичноϊ картини світу

§40,підготувати проект

06.05

Вплив фізики на суспільний розвиток та науково-технічний

Прогрес

Стор.261-265

07.04

Захист учнівських проектів

§28-40

Історія України 9 клас

27.04

Практичне заняття на основі аналізу доступних джерел:

Укласти історичний портрет мецената. Діяча української науки чи мистецтва другої половини 19 – початку 20 століття

Підготувати повідомлення про життя населення краю, на початку 20 століття, відомих земляків цього періоду, науковців, письменників, митців

04.05

Практичне заняття:

«Наш край в другій половині 19- на початку 20 століття»

Підготуватися до уроку узагальнення знань за розділом 8

Всесвітня історія 9 клас

08.05

Наука і техніка

Підготувати доповідь про вченого який працював у 19 столітті ( за власним вибором)

Правознавство 9 клас

08.04

Практичне заняття: « Ігровий суд - кримінальний процес»

Опрацювати параграф

05.05

Практичне заняття: « Ігровий суд - цивільний процес»

Опрацювати завдання до теми

9 клас Основи здоров'я

27.04

Протидія стигмі і дискримінації осіб за будь-якою ознакою в т.ч. за станом здоров’я та з інвалідністю. Практичні завдання

Опрацювати

§26

Виконати завдання в друкованому зошиті.

04.05

Сучасний комплекс проблем безпеки. Безпека як потреба людини. Види і рівні загроз. Заходи безпеки. Концепція національної безпеки України. Сфери національної безпеки.

Опрацювати

§27-28

Виконати завдання в друкованому зошиті.

9 клас трудове навчання

29.04

Економічне обґрунтування проекту. Маркетингове дослідження.

Підготувати виріб до захисту.

06.05

Презентація виготовлених виробів. Оцінювання робіт.

Повторити правила техніки безпеки на уроках трудового навчання.

9 клас мистецтво

30.04

Збереження мистецьких надбань: музеї, галереї, бібліотеки. Бібліотека — культурно освітній заклад. Александрійська бібліотека, Пергамська бібліотека, бібліотека абатства Сант-Галлен, Павільйон Тянь-Ї, бібліотека монастиря Віблінген, Бодліанська бібліотека, бібліотека Конгресу США. Вітчизняні бібліотеки. Благодійність і меценатство. Факсиміле.

Доведіть, чи спростуйте тезу: «Сучасна бібліотека втратила титул «храму мудрості»».

07.05

Мистецтво в діалозі культур. Узагальнення знань з мистецтва різних епох, стилів, напрямів. Полікультурність- основний принципрозвитку людства. Полікультурне середовище, полікультурне суспільство. Кам'янець-Подільський —музей просто неба. Мечеть, мінарет, пагода.

Підготувати повідомлення про національні ознаки української культури.

Увага! Завдання для учнів 9 класу з усіх предметів з 12 по 29 травня 2020 року.

Англійська мова

Дата

Тема

Опрацювати

Домашнє завдання

12.05.2020

Підготовка до проєктної роботи

Повторити лексичний матеріал з вивчених тем.

Опрацювати с.234-236 (усно)

14.05.2020

Виконання та презентація проєкту «Україна – це Європа»

Підготувати проєкт про Україну.

Повторити вивчене. Підготуватися до контролю говоріння.

18.05.2020

Контроль говоріння

Теми з говоріння

Повторити вивчене. Підготуватися до контролю аудіювання.

19.05.2020

Контроль аудіювання

Test+аудіозапис

Повторити вивчене. Підготуватися до контролю читання.

21.05.2020

Контроль читання

Test

Повторити вивчене. Підготуватися до контролю письма.

25.05.2020

Контроль письма

Test

Повторити вивчене.

26.05.2020

Узагальнення з тем

Card

Повторити вивчений граматичний та лексичний матеріал.

28.05.2020

Повторення вивченого матеріалу. Підсумковий урок.

Card

Повторити вивчене.

Зарубіжна література

13.05

Позакласне читання №4 Е. В. Сіґал «Історія одного кохання»: розповідь про зворушливе і трагічне кохання сина мільйонера до дочки бідного італійського емігранта. Проблеми життя та смерті, любові та відданості у творі

Прочитати твір Е. В. Сіґал «Історія одного кохання»

15.05

Контрольна робота №3 за розділом «Література XX– XXI ст.: життя, історія, культура. Творчість ШоломАлейхема, Р. Д. Бредбері, Н. Г. Лі, Е. В. Сіґала» Різнорівневі завдання

Виконати контрольну тестову роботу

19.05

Аналіз контрольної роботи Підсумковий урок . Турнір книголюбів

Повторити розділ «Реалізм». Скласти сенкан «Гоголь»

22.05

Презентація проекту „Бал літературних героїв” Рекомендація літератури для читання влітку

Повторити розділ «Нові тенденції у драматургії кінця XIX–початку XX ст.»Перечитати драму «Ляльковий дім»

27.05

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу

Проаналізувати ідеї одухотворення людини та життя засобами мистецтва, збереження національної культури, розвитку мови у творі Б. Шоу «Пігмаліон»

29.05

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу

Записати у зошит завдання для читання на літо

Географія.Біологія. Завдання для учнів 9 класу з 12 по 29 травня 2020 року розміщені на персональному сайті вчителя географії та біології Лазебної Л.Л. за гіперпосиланням:http://liudmyla-lazebna.edukit.sumy.ua/( Розділ " Контактна інформація". Підрозділ " Дистанційне навчання").

Інформатика. Завдання для учнів 9 класу на період карантину з 12 по 29 травня 2020 року вчителя математики та інформатики Лазебного А.С. Всі матеріали можна знайти за гіперпосиланням на сайті вчителя : wym-1585830779374.

9 клас Основи здоров'я

18.05

Глобальні загрози, породжені діяльністю людини та їх вплив на здоров’я.

Контрольна робота.

Опрацювати

§29

Виконати завдання в друкованому зошиті.

25.05

Розвиток екологічно доцільного мислення і поведінки, як складова формування здорового способу життя.

Дотримуватись правил техніки безпеки в побуті та на вулиці під час літніх канікул

9 клас Трудове навчання

13.05

Стилі в одязі. Врахування особливостей фігури при виборі власного стилю.

Підготувати розповідь на тему : «Мій стиль в одязі».

20.05

Стилі в одязі. Врахування особливостей фігури при виборі власного стилю.

Скласти памятку про особливості своєї фігури.

27.05

Види одягу та його вибір.

Вчитися правильно обирати одяг.

9 клас мистецтво

1

14.05

Мистецтво в діалозі культур. Мавританське мистецтво як зразок полікультурності. Орієнталістський дух в європейському образотворчому мистецтві. Глобальна цивілізація. Мистецтво - посередник між різними культурами. Притча про Вавилонську вежу. Творчий спадок для різних культур залишений митцями-українцями, яким довелося жити за межами Батьківщини. Митці світового значення: ІванМарчук, Ілля Рєпін, Марко Полторацький, Максим Березовський і Дмитро Бортнянський.

Контрольна робота.

Створення переліку артефактів, які варто розташувати в Інтернет - просторівіртуального світового музею «Великі досягнення людства».

2

21.05

Мистецтво в діалозі культур. Творчий спадок для різних культур залишений митцями-українцями, яким довелося жити за межами Батьківщини. Митці світового значення: Федір Акименко, Соломія Крушельницька, Серж Лифар. Європейський принцип «єдності в розмаїтті». Унікальна пам'ятка об'єднаної Європи — парк Міні-Європа у Брюсселі. Віртуальний тур у парк Міні-Європа та музей мініатюр «Замки України».

Творче завдання. «Я – законодавець». Внесення пропозицій щодо змін в національному законодавстві для ефективного виконання законів України стосовно збереження її національної спадщини.

3

28.05

Панорама мистецтв. Перевіряємо свої досягнення. Конференція на тему «Мистецтво єднає світ». Узагальнення та коригування знань. Сприймання музики та виконання пісень на вибір учнів.

Слухати улюблену музику.

Хімія 9 клас

Дата

Матеріал для опрацювання

Домашнє завдання

13.05.2020

Місце хімії серед наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу.

Опрацювати § 40; завдання № 490 с. 234.

15.05.2020

Роль хімічної науки для забезпечення сталого розвитку людства.

Навчальний проект: «Екологічна ситуація в моїй місцевості: відчуваю, думаю, дію»

Опрацювати § 41, завдання № 498, № 499 с. 239.

Підготувати проект.

20.05.2020

Хімічна наука і виробництво в Україні. Видатні вітчизняні вчені – творці хімічної науки.

Навчальний проект: «Видатні вітчизняні хіміки як учені й особистості»

Опрацювати § 42, § 43, виконати завдання № 503, № 504, № 505 с. 244; № 509, № 513 с. 250.

22.05.2020

Контрольна робота

Опрацювати та виконати завдання за посиланням на https://classroom.google.com/c/Njc1NDcyMTk0MTha

27.05.2020

Узагальнення та систематизація знань з теми «Органічні сполуки»

Опрацювати та виконати завдання за посиланням на https://classroom.google.com/c/Njc1NDcyMTk0MTha

29.05.2020

Узагальнення та систематизація знань з теми «Роль хімії в житті суспільства»

Опрацювати та виконати завдання за посиланням на https://classroom.google.com/c/Njc1NDcyMTk0MTha

9 клас фізика

12.05

Захист проектів

Скласти кросворд з теми: «Фізика-природнича наука»

13.05

Захист проектів

Скласти питання до вікторини: «Відомі фізики»

14.05

Фізика і проблеми життєдіяльності

Виконати конспект(стор. 261-263)

19.05

Фізичні основи бережливого природокористування та збереження енергіі.

Сформулювати принципи бережливого природокористування

20.05

Альтернативні джерела енергіі

Опрацювати стор.264-265

21.05

Сучасні проблеми екологіі в світі.

Створити презентація

26.05

Сучасні проблеми екологіі в Украіні

Створити презентацію

27.05

Розв’язування задач Всеукраінського фізичного конкурсу «Левеня»

Виконати №16-30 стор.22-24(збірник завдань)

28.05

Розв’язування задач підвищеноі складності

§1-40,№ 22.33,22.34 стор.142(зб.)

9 клас алгебра

12.05

Нерівності. Розв’язування лінійних та квадратних нерівностей та іх систем

§4,5,9, №122 стор.47,№144 стор.56,№383стор.139

14.05

Розв’язування систем лінійних рівнянь та рівнянь другого степеня з двома змінними

§ 10, № 408,418 стор.148-150

19.05

Числові послідовності.

§12-14,№549,559(2),603 стор.190-203

21.05

Підсумкова контрольна робота

§1-17.

26.05

Розв’язування задач підвищеноі складності

§ 8,№ 347,350 стор.124-125

28.05

Розв’язування задач підвищеноі складності

§ 9-10,№475,477 стор.166

9 клас геометрія

15.05

Розв’язування задач на знаходження невідомих елементів реальних об'єктів,покриття площини правильними многокутниками

§ 15-17,№1175,1183 стор. 219-220

18.05

Декартові координати на площині. Вектори на площині.

§1,6-10, №1136,1151 стор.216-217

22.05

Геометричні переміщення

§ 18-23,№ 1185,1187 стор. 220

25.05

Підсумкова контрольна робота

§1-24

29.05

Розв’язування задач підвищеноі складності

§1-24 ,№1168,1172 стор.218-219

Історія України 9 клас

13.05

Практичне заняття:

«Наш край в другій половині 19- на початку 20 століття»

Підготувати до контрольної роботи

18.05

Узагальнення із теми «Повсякденне життя та культура України в середині 19-початку20 століття»

Скласти кросворд за матеріалами розділу 8

25.05

Повторити тему «Початок українського національного відродження»

Повторити параграф 5

27.05

Повторити тему «Події революції 1905-1907 років в Україні»

Творче завдання : Написати статтю до історичного довідника про здобутки національно-культурного руху під час революції 1905-1907 років.

Всесвітня історія 9 клас

15.05

Узагальнення із теми: «Розвиток культури і повсякденне життя кінець 19-початок 20 століття»

Повторити тему 5

22.05

Практичне заняття «Зародження масової культури»

Виконати завдання підручника ст.272

29.05

Узагальнення до курсу. Основні ідеї, здобутки, виклики «Довгого» 19 століття

Виконання тестових завдань ст.273-274

Правознавство 9 клас

12.05

Узагальнення розділу «Якщо право це професія»

Опрацювати параграф 26-29

19.05

Підсумкове узагальнення курсу

Повторити терміни та поняття вивчені протягом року

Кiлькiсть переглядiв: 777

Коментарi