Завдання для учнів 8 класу з 16 березня по 03 квітня 2020 року

8 клас Історія України

16.03

Узагальнення знань із теми «Козацька Україна наприкінці 50 – х років XVII на початку XVIII століття»

Повторити тему розділу 4

30.03

Гетьманщина у 20 – 40 роках XVIII століття

Прочитати параграф 30 та виконати завдання до нього

Всесвітня історія 8 клас

19.03

Узагальнення із теми « Османська імперія. Країни Східної Європи у XVII першій половині XVIII століття»

Повторити тему розділ 4

02.04

Просвітництво і промислова революція

Прочитати параграф


Хімія 8 клас

Дата

Матеріал для опрацювання

Домашнє завдання

18.03.2020

Хімічні властивості амфотерних гідроксидів: взаємодія з кислотами, лугами.

20.03.2020

Узагальнення та систематизація знань з теми «Загальна характеристика оксидів, кислот і основ»

Повторити §21-§30; виконати завдання на картках.

01.04.2020

Фізичні та хімічні властивості середніх солей (взаємодія з металами, кислотами, лугами, іншими солями)

Опрацювати §34, схему 16 розглянути с. 174, мал. 45 с. 176 (письмово)

03.04.2020

Фізичні та хімічні властивості середніх солей (взаємодія з металами, кислотами, лугами, іншими солями)

Опрацювати §41, повторити – 34, скласти конспект, схему на с. 217 переписати, завдання № 155, № 157, № 158, № 159* с.219

8 клас алгебра

17.03

Формула коренів квадратного рівняння

§18, № 742(2 ст.); 746; 748

20.03

Теорема Вієта

§19, № 764: 769; 773

31.03

Розв'язування вправ на застосування теореми Вієта

§19, № 775; 778; 780

03.04

Розв'язування задач і вправ на застосування формул коренів квадратного рівняння та теореми Вієта.

§18-19, № 743; 782; 784

8 клас геометрія

18.03

Розв’язування задач на застосування формули для обчислення площ прямокутника та паралелограма

§16(1-3), № 549; 551

19.03

Площа трикутника

§17(1), № 574; 576; 586

01.04

Площа ромба

§17(1), №580; 591; 595

02.04

Розв’язування задач на обчислення площ фігур

§16-17, № 555;559; 590.

8 клас фізика

16.03

Послідовне з'єднання провідників

§31, вправа 31( 2;3)

19.03

Розв’язування задач на послідовне з'єднання

§31, вправа 31( 4-6)

30.04

Паралельне з'єднання провідників

§32, вправа 32( 2;3)

02.04

Розв’язування задач на паралельне з'єднання

§32, вправа 32( 5-7)

Завдання для учнів з 16.03.2020 по 03.04.2020 року

8 клас українська мова

Дата

Тема

Опрацювання

Домашнє завдання

18.03

Односкладні речення. Речення з однорідними членами, зі звертаннями, вставними словами

Опрацювати с. виконати вправу 70-94, виконати вправу 156, 159 с.75-76

Виконати вправу 226, 229 с.105

20.03

Односкладні речення. Речення з однорідними членами, зі звертаннями, вставними словами

Опрацювати с. виконати вправу 70-136, виконати вправу 161, 164, 169 с. 76-79

Опрацювати с. виконати вправу 70-94, виконати вправу 174, 16 с.80

01.04

Поняття про відокремлення

с.144-146, виконати вправу 312, 317, 319 с.146-148

С. 144-146, виконати вправу327, 337 с.150,153

03.04

Відокремлені другорядні члени речення

с.144-146, виконати вправу332, 336, 337 с.153-154

с.143-167.виконати вправу 339, 338 с. 155

Завдання для учнів з 16.03.2020 по 03.04.2020 року

8 клас українська література

Дата

Тема

17.03

Олександр Довженко. «Ніч перед боєм» Твір про героїзм, самовідданість, патріотизм у творі

с. 205-210

с.210-216, дати відповіді на запитання с.216

19.03

Олександр Довженко. «Ніч перед боєм». Образи діда Савка та Діда Платона.

С.205-210

Читати і переказувати твір, скласти кросворд до теми

31.03

Література рідного краю Людмила Ромен. Любов до краю у поезіях

Опрацювати біографію

Л. Ромен

Скласти висловлюваня «Значення творчості Л.Ромен

02.04

Ніна Біічуя. «Шпага Славка Беркути». Повість про школу й проблеми дорослішання, про роль батьків у вихованні дітей

С.220-221

С.221-240

Англійська мова https://classroom.google.com/c/NTYyODg4NzkyMTFa - 8 клас

Дата

Тема

Опрацювати

Домашнє завдання

16.03.2020

Повторення вивченого

матеріалу

Впр.1,2,3 с.174 (усно); впр.4 с. 175-176 (читати і перекладати)

Впр.5,9 с.175-177 (дати відповіді на запитання); виконати завдання на картці №1

17.03.2020

Друковані видання

Впр.1а с. 182 (письмово); впр.16 с.182-183 (читати і перекладати); впр.2,3 с.183 (письмово)

Впр.4,5 с.184 (письмово); вивчити с.184 Remember!

19.03.2020

Українська преса

Впр.1 с.185 (письмово); впр.2 с.185-186 (читати і перекладати); впр.3 с.187 (усно)

Вивчити Vocabulary Box с.185; впр.4,5,6 с.187-188

30.03.2020

Преса Великої Британії

Впр.2,3 с.189-190 (письмово); впр.4,5 с.190 (дати відповіді на запитання)

Вивчити Vocabulary Box с.189

31.03.2020

Граматичний практикум

Впр.1,2,3,4 с.191-192 (письмово)

Впр.5,6,7 с.193 (письмово); повторити минулі граматичні часи

02.04.2020

Преса США

Впр.1,2,3а с.194 (усно); впр.3в с.195 (письмово)

Впр.4в с.196 (створити презентацію улюбленого журналу)

Основи здоров`я .8 клас

17.03

Мотоцикл і безпека. Правила мотоциклістів та пасажирів мотоцикла. Небезпека керування транспортним засобом у нетверезому стані.

с.102-106

31.03

Забруднення навколишнього середовища і здоров`я. Питна вода і здоров`я. Небезпека купання у забруднених водоймах.

с.107-111

Розв`язати ситуаційні завдання стор. 111

Зарубіжна література 8 клас

Дата

Тема та завдання.

16.03

Видатні представники європейського бароко та їхні здобутки (огляд)

Д/з:опрацювати матеріал підручника с. 220 - 223

18.03

Із лірики європейського бароко. Луїс де Гонгора-і-Арготе «Галерник». Утілення у вірші провідних тем барокової літератури: людина і Доля, блукання людини у Всесвіті, залежність від вищих сил, драматизм духовного життя. Символіка твору.

Образ ліричного героя

Д/з:підготувати виступ із зазначеної теми

30.03

Джонн Донн «Священні сонети» (19-й сонет «Щоб мучить мене…»). Напруга почуттів ліричного героя. Символіка. Поетична мова

Д/з:опрацювати матеріал підручника с. 233 - 235

01.04

Історичні умови, філософське та естетичні підґрунтя класицизму. Характерні ознаки класицизму як художнього напряму.

Д/з:опрацювати матеріал підручника с. 239 - 245

8 клас. Географія.

Дата

Тема

Завдання

17.03.2020

Кількість населення в світі та в Україні.

Підручник Г.Д.Довгань.

Опрацювати п.43; с.217-218; скласти конспект.

19.03.2020

Чинники, що впливають на кількість населення.

Опрацювати п.43, с.219-220; скласти конспект.

31.03.2020

Природний рух, міграції населення. Демографічна політика.

Опрацювати п.43; с.221-222; скласти конспект.

02.04.2020

Механічний рух населення. Українська діаспора.

Опрацювати п.45,скласти конспект; скласти у зошитах схему « Центри міграції».

8 клас. Біологія.

Дата

Тема

Завдання

18.03.2020

Гігієна слуху.

Опрацювати п.44; скласти конспект, заповнити таблицю « Гігієна слуху», с.196. (Підручник В.І.Соболь).

20.03.2020

Сенсорні системи смаку та нюху.

Опрацювати п.45; скласти конспект , порівняти письмово за таблицею смакову та нюхову сенсорні системи, с.200.

01.04.2020

Сенсорні системи рівноваги, руху, дотику, температури, болю.

Опрацювати п.46; скласти конспект , підготувати цікавий матеріал про морську хворобу ( письмово в зошитах).

03.04.2020

Тестування з теми

« Сенсорні системи».

С.210, виконати тест –конструювання письмово в зошитах.

Завдання для учнів 8 класу на період карантину з 06 по 24 квітня 2020 року

Зарубіжна література

Дата

Тема

Завдання

06.04

Мольєр . «Міщанин-шляхтич». Мольєр – майстер класицистичної комедії. Художнє новаторство Мольєра у драматургії, вплив його відкриттів на світове театральне мистецтво

Опрацювати статтю підручника про Мольєра, скласти хронологічну таблицю про нього. Підготувати повідомлення про вплив відкриттів Мольєра на світове театральне мистецтво (матеріали інтернет – ресурсу)

08.04

Історія створення комедії «Міщанин-шляхтич». Тематика і проблематика твору, його загальнолюдське значення.

Прочитати комедію «Міщанин-шляхтич». Вичначити її проблематику та загальнолюдське значення.

13.04

Основні образи комедії «Міщанин-шляхтич». (пан Журден, пані Журден, граф Дорант, графиня Дорімена, Клеонт та ін.)

Скласти план характеристики образу пана Журдена, підібрати цитати для характеристики його.

15.04

Основні образи комедії «Міщанин-шляхтич». (пан Журден, пані Журден, граф Дорант, графиня Дорімена, Клеонт та ін.)

Підібрати цитати для характеристики пані Журден, графа Доранта, графині Дорімени, Клеонта.

20.04

Основні образи комедії «Міщанин-шляхтич». (пан Журден, пані Журден, граф Дорант, графиня Дорімена, Клеонт та ін.)

Підготувати усну характеристику одного з образів комедії за власним вибором
Тести за комедією «Міщанин-шляхтич» за посиланням: https://vseosvita.ua/library/zarubizna-literatura-8-klas-98214.html

22.04

Розвиток мовлення (усно).

Віртуальна подорож до епохи класицизму

Підготувати усну віртуальну подорож до епохи класицизму

Географія.Біологія. Завдання для учнів 8 класу з 06 по 24 квітня 2020 року розміщені на персональному сайті вчителя географії та біології Лазебної Л.Л. за гіперпосиланням:http://liudmyla-lazebna.edukit.sumy.ua/

( Розділ " Контактна інформація", Підрозділ " Дистанційне навчання"; інформаційно-освітня платформа Edukit).

Завдання для учнів 8 класу на період карантину з 06 по 24 квітня 2020 року вчителя математики та інформатики Лазебного А.С. Всі матеріали можна знайти за гіперпосиланням на сайті вчителя : wym-1585830779374

8 клас історія України.З 06 по 24 квітня 2020 року.

06.04

Лівобережна та Слобідська Україна в другій половині XVІІІ столітті

Опрацювати параграф

13.04

Південна Україна

Опрацювати параграф

17.04

Правобережна Україна та Західноукраїнські землі

Опрацювати параграф

8 клас Всесвітня історія .З 06 по 24 квітня 2020 року.

09.04

Освічений абсолютизм

Опрацювати параграф

16.04

Міжнародні відносини у XVІІІ столітті

Опрацювати параграф

23.04

Англійські колонії в Північній Америці. Війна за незалежність ( 1775-1783). Утворення США

Опрацювати параграф

8 клас алгебра

07.04

Квадратний тричлен

§20,№ 802, 804,806

10.04

Розкладання квадратного тричлена на множники

§ 20,№805(1ст.), 807(2ст.)

14.04

Розв’язування задач на розкладання квадратного тричлена на лінійні множники

§20, № 808,810,812

17.04

Розв’язування рівнянь, що зводяться до квадратних

§21(1,2),№ 825,827,829

21.04

Розв’язування рівнянь, що зводяться до квадратних

§21(3), № 835,845,847

24.04

Квадратне рівняння та рівняння, які зводяться до квадратних, як математичні моделі прикладних задач

§22(1,2), № 866, 870, 872,876

8 клас геометрія

08.04

Площа трапеціі

§17,№583,596,604

09.04

Розв’язування задач на обчислення площ прямокутника та паралелограма

Повт.§16,оправ.§18,№ 621,628

15.04

Розв’язування задач на обчислення площі ромба та трапеціі.

Повт.§17,18,№ 592,605 629,

16.04

Розв’язування задач на обчислення площі трикутника

§17,18, № 618, 626,630

22.04

Розв’язування задач на тему: «Многокутники площі многокутників.»

§16-18,ст..193 задачі: 1-6

23.04

Многокутники та іх властивості

§1-5,№26,51,89,132,162

8 клас фізика

06.04

Розв’язування задач на закон Ома для ділянки кола.

§29,№ 14.14,14.24,14.15(зб.)

09.04

Розв’язування задач

§27-29, тест для самоперевірки ст..94-95)(зб.)

13.04

Розв’язування задач на послідовне , паралельне та змішане з'єднання провідників

§31,32,

№ 15.17,15.31,15.39(зб.)

16.04

Розв’язування задач з теми: « Електричний струм»

§27-32,тестові завдання ст..220-221(по рівням)(підр.)

23.04

Робота і потужність електричного струму

§33,вправа 33(3-5)(підр.)

Завдання для учнів з 06.04.2020 по 24.04.2020 року

8 клас українська мова

Дата

Тема

Опрацювання

Домашнє завдання

08.04

Розділові знаки при відокремлених членах речення

Опрацювати с. 143 – 145, виконати вправу 310, 311 с.

Виконати вправу 313 с.145

10.04

Розділові знаки при відокремлених членах речення

Опрацювати с. 143 -147, виконати вправу 315, 316 с. 146

Опрацювати с. 143 – 147, виконати вправу 317 с.148

15.04

Відокремлені другорядні члени речення

с.146-158, виконати вправу 331, 332,333 с.152-153

с. 146-158, виконати вправу 335 с.154

17.04

Відокремлені другорядні члени речення. Відокремлені означення

с.146-152, виконати вправу 318, 319, 320 с. 147 - 148

с.146 -152.виконати вправу 321, 322 с. 149

22.04

Відокремлені другорядні члени речення. Відокремлені обставини

с.159-163, виконати вправу 356, 357, 358 с. 159 - 160

с.159-163, виконати вправу 359 с. 161

24.04

Відокремлені другорядні члени речення. Відокремлені обставини

с.159-163, виконати вправу 360, 361, 362

с. 161

с.159-163, виконати вправу 363, 364 с.162 - 163

Завдання для учнів з 06.04.2020 по 24.04.2020 року

8 клас українська література

Дата

Тема

Опрацювання

Домашнє завдання

07.04

Ніна Бічуя. «Шпага Славка Беркути». Образи головних героїв

с. 220-243

с.220-243, дати відповіді на запитання с.243

09.04

Ніна Бічуя. «Шпага Славка Беркути». «Максимальне навантаження» як вияв моральності та відповідальності в житті

с.220 - 243

Читати і переказувати твір, скласти кросворд до теми

14.04

Ніна Бічуя. «Шпага Славка Беркути». Проблема особистості в сучасному світі

с.220 - 243

Написати продовження твору

16.04

Володимир Дрозд. «Білий кінь Шептало». Проблема свободи й неволі, особистості й натовпу, дійсності та мрії

с.243-245

с. 243-245, дати відповіді на запитання

с. 244

21.04

Володимир Дрозд. «Білий кінь Шептало». Проблема свободи й неволі, особистості й натовпу, дійсності та мрії

с. 245 - 251

с. 245-251, дати відповіді на запитання

с. 251

23.04

Володимир Дрозд. «Білий кінь Шептало». Проблема людини в суспільстві

с.251 - 253

с. 251 – 253, скласти тестові завдання до теми

Англійська мова. 8 клас. З 06 по 24 квітня.

Дата

Тема

Опрацювати

Домашнє завдання

06.04.2020

Який ти читач?

Впр.1,2, с.194 (усно)

Фіолетовий РЗ: впр.13-16, с.73.

Жовтий РЗ:

впр.17,18,19 с.70-71

07.04.2020

Улюблені журнали

Впр.3 а, с. 195 (читати та перекладати), впр.3b, с.195 (письмово)

Впр.4, с.196 (написати про улюблений журнал)

09.04.2020

Улюблені газети та журнали підлітків

Впр.5,6,7 с.197 (усно); впр.8, с.198 (читати та перекладати)

Вивчити Vocabulary Box с.197;

Фіолетовий РЗ: впр.17,18,19 с.73-75.

Жовтий РЗ: впр.20-22, с.73, впр.23,24, 25,26, с.74.

13.04.2020

Інформаційна сторінка в газеті

Впр.1 а, 2, с.199 (читати).

Написати статтю в газету за зразком впр.1, с.199;

Фіолетовий РЗ: впр.20,21, с.75-76.

Жовтий РЗ: впр.1,3, с.75.

14.04.2020

Урок домашнього читання. Повторення вивченого матеріалу

Впр.1,4,с. 225-226 (письмово), впр. 5, с.227 (відповісти на запитання)

Впр.6, с.227 (описати газету свого регіону).

16.04.2020

Географічне положення Ірландії та України. Населення Великої Британії.

Впр.1, с.200 (усно); впр.2, с.200-201(письмово); впр.3,4 с.201-202 (письмово).

Впр.5, с.202 (письмово); вивчити правило с.201;

Фіолетовий РЗ: впр.22-26, с.77-80.

Жовтий РЗ:

впр.4-8, с.77-79.

21.04.2020

Подорож країнами

Впр.1, с.203-204 (письмово); впр.2, с.205 (прослухати текст);

впр.3, с.205 (письмово).

Вивчити с.203;

Фіолетовий РЗ: впр.1-4, с.81-83.

Жовтий РЗ:

впр.9-13, с.80-82.23.04.2020

Люди, мова та столиці кожної частини Великої Британії.

Впр.5, с.205 (вивчити); впр.6, с.206 (прослухати та заповнити таблицю).

Вивчити Vocabulary Box с.206;

Впр.7,с.207 (прослухати та заповнити пропуски); впр.8, с.208 (усно);

Фіолетовий РЗ: впр.5-8, с.84-86.

Жовтий РЗ:

впр.14-18,
с.83-84

8 клас. Хімія. З 06 по 24 квітня.

Дата

Матеріал для опрацювання

Домашнє завдання

08.04.2020

Практична робота 2. Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук.

Виконати завдання на аркушах. (надсилатимуться учням)

10.04.2020

Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук

Опрацювати §43, схему 18 розглянути с. 223; завдання письмово № 167, № 169 (а) с.227

15.04.2020

Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук

Опрацювати §43, схему 19 переписати с. 226; завдання письмово № 168, № 169 (б), № 170 с. 227

17.04.2020

Розрахункові задачі.

Обчислення за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій

Повторити §24-28, виконати завдання письмово № 165 с. 223, завдання на картках.

22.04.2020

Розрахункові задачі.

Обчислення за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій

Повторити §24-28, виконати завдання завдання на картках.

24.04.2020

Поширеність у природі оксидів, кислот, основ і середніх солей.

Опрацювати §47, 48; переписати схему 20 с.242, схему 21 с. 243, схему 22 с. 244, схему 23 с. 249; виконати завдання № 179, № 181, № 183 с. 245 та № 186 с. 251

8 клас .Основи здоров'я.

07.04

Атмосферні забруднення та їх вплив на здоров’я.Вплив транспорту на навколишнє середовище та здоров’я.

Опрацювати

§24

Виконати завдання в друкованому зошиті.

14.04

Вплив забруднення грунтів на здоров’я.

Опрацювати

§25

Виконати завдання в друкованому зошиті.

21.04

Правова відповідальність і закони України. Права, обов’язки і правова відповідальність неповнолітніх. Види правопорушень.

Опрацювати

§26

Виконати завдання в друкованому зошиті.

8 клас мистецтво

08.04

Стиль романтизму у живопису

Опрацювати тему за підручником

15.04

Стиль романтизм в музиці і театрі.

Написати міні- твір на тему «Особливості стилю романтизму»

22.04

Стиль реалізм

Письмово проаналізувати характерні риси стилю архітектури та скульптури.

8 клас трудове навчання

06.04

Процес виготовлення основи виробу.

Виготовити виріб будь – якою з освоєних технік

13.04

Технологічний етап проектування виробу.

Продовжити роботу над виробом

Дистанційне навчання учнів 8 класу

з фізичної культури на період

з 6 квітня по 24 квітня 2020 року

Шановні учні та батьки!

З метою попередження дитячого травматизму, будь ласка, зверніть увагу на техніку безпеки під час проведення фізичних вправ. Більша частина завдань мають теоретичний характер, тому самостійно організовуйте свою рухову активність протягом дня. Не забувайте, що активний рух – запорука здоров’я людини!

Щоденно рекомендовано виконувати комплекс вправ ранкової зарядки:

1. Вправи для м’язів шиї: вихідне положення (в. п.) – основна стійка, руки на поясі, 1 – зробити нахил голови направо, 2 – зробити нахил голови наліво, 3 – зробити нахил голови вперед, 4 – зробити нахил голови назад.

2. Вправи для м’язів шиї: в. п. – основна стійка, руки на поясі, 1 – зробити колові оберти головою зліва направо; 2 – зробити колові оберти головою справо наліво.

3. Рухи руками вперед і назад: в. п. – основна стійка, руки відведені назад. 1 – змахнути руками вперед; 2 – змахнути руками назад, повторити 8-10 разів.

4. Нахили тулуба вперед: в. п. – стійка ноги нарізно, руки на поясі. 1 – нахилити тулуб уперед; 2 – випрямитись у в. п., повторити 4 рази.

5. Нахили тулуба в сторони: в. п. – основна стійка. 1 – нахилити тулуб праворуч; 2 – повернутись у в. п.; 3–4 – ті самі дії виконати ліворуч, повторити 8-10 разів.

6. Напівприсідання та присідання: в. п. – основна стійка, руки на поясі. 1–2 – напівприсідання; 3 – присісти, покласти руки на коліна; 4 – повернутися у в. п., повторити 8-10 разів.

7. В. п.: стоячи, ноги разом, руки вздовж тулуба. 1 – на вдиху розвести руки і відвести праву ногу убік, 2 – на видиху повернутися у вихідне положення (виконуємо вправу 8-10 разів в помірному темпі).

8. В. п.: стоячи, ноги разом, руки вздовж тулуба. 1 – на видиху пружинно присісти і торкнутися підлоги руками 3 рази, 2 – на вдиху прийняти вихідне положення (виконуємо вправу швидко 8-10 разів).

9. В. п.: стоячи, ноги на ширині плечей, руки вздовж тулуба. 1 – на вдиху нахилитися в праву сторону і одночасно опустити ковзаючим рухом по тулубу праву руку вниз, а ліву – підняти вгору, 2 – на видиху повернутися у вихідне положення. Те саме виконати в іншу сторону (повторюємо вправу в помірному темпі 8-10 разів).

10. В. п.: стоячи, ноги широко розставлені, руки вздовж тулуба.1 – на видиху пружинно нахилитися 3 рази вперед, одночасно торкаючись підлоги. 2 – на вдиху прийняти вихідне положення (виконати вправу швидко 6-8 разів).

Стрибок у висоту з місця, відштовхуючись двома ногами:а) з глибокого присіду: за допомогою рук 6-8 разів (4-5 підходів); без допомоги рук 6-8 разів (4-5 підходів);б) з присіду (кут між стегном і гомілкою 90): без обтяження 6-8 разів (5-6 підходів)

Дата

Тема уроку

Завдання для виконання

06.04.2020

Жонглювання м'ячем ногою, стегном і головою. Удари правою та лівою ногами у різний спосіб на дальність.

Виконувати комплекс вправ ранкової гімнастики.

По можливості виконувати вправи з відео.

https://youtu.be/igfh4tI0Ke0

https://youtu.be/unnLwvWHyxw

07.04.2020

Ривки до м'яча з наступним ударом по воротах.

Удари правою та лівою ногами у різний спосіб на дальність.

Фінт «відхо­дом».

Елементи гри воротаря: ловіння, відбивання, переведення та вибивання м'яча

Виконувати комплекс вправ ранкової гімнастики.

По можливості виконувати вправи з відео.

https://youtu.be/uAu5Bh8fZl8

https://youtu.be/v-lhfTzFuFU

10.04.2020

Стрибки з імітуванням удару голо­вою.

Удари правою та лівою ногами у різний спосіб на дальність.

Елементи гри ворота­ря: ловіння, відбивання, переведення та вибивання м'яча.

Виконувати комплекс вправ ранкової гімнастики.

По можливості виконувати вправи з відео.

https://youtu.be/e3lavmO8FC4

https://youtu.be/TXcJ4Wqn9Oo

13.04.2020

Стрибки з розбігу з ударами головою по м'ячах, які підвішені на різній висоті. Удари правою та лівою ногами у різний спосіб на точність.

Фінт «ударом».

Елементи гри воротаря: вибір правильної позиції під час кутового, штрафного та вільного ударів.

Виконувати комплекс вправ ранкової гімнастики.

По можливості виконувати вправи з відео.

https://youtu.be/CQy7Qp1T904

14.04.2020

Удари правою та лівою ногами у різний спосіб на точ­ність.

Елементи гри воротаря: вибір правильної позиції під час кутового, штрафного та вільного ударів.

Біг зі зміною напрямку та швидкості за сигналом

Виконувати комплекс вправ ранкової гімнастики.

По можливості виконувати вправи з відео.

https://youtu.be/Ufatw0GoKMk

17.04.2020

Удари правою та лівою ногами у різний спосіб на точність.

Фінт «зупинкою».

Виконувати комплекс вправ ранкової гімнастики.

По можливості виконувати вправи з відео.

https://youtu.be/Ufatw0GoKMk

https://youtu.be/CQy7Qp1T904

21.04.2020

Удари правою та лівою ногами у різний спосіб на точність.

Елементи гри воротаря: організація атаки під час уведення м'яча в гру.

Виконувати комплекс вправ ранкової гімнастики.

По можливості виконувати вправи з відео.

https://youtu.be/uAu5Bh8fZl8

24.04.2020

Ведення м'яча.

Удари головою по м'ячу середньою частиною лоба у стрибку.

Вза­ємодія з партнерами під час організації атаки.

Виконувати комплекс вправ ранкової гімнастики.

По можливості виконувати вправи з відео.

https://youtu.be/jwioTUyOZdE

Увага! Завдання для учнів 8 класу з 27 квітня по 08 травня 2020 року з усіх предметів.

Географія.Біологія. Завдання для учнів 8 класу з 27 квітня по 08 травня 2020 року розміщені на персональному сайті вчителя географії та біології Лазебної Л.Л. за гіперпосиланням:http://liudmyla-lazebna.edukit.sumy.ua/( Розділ " Контактна інформація". Підрозділ " Дистанційне навчання").

Інформатика. Завдання для учнів 8 класу на період карантину з 27 квітня по 08 травня 2020 року вчителя математики та інформатики Лазебного А.С. Всі матеріали можна знайти за гіперпосиланням на сайті вчителя : wym-1585830779374.

Хімія. Завдання з 27 квітня по 08 травня.

Дата

Матеріал для опрацювання

Домашнє завдання

29.04.2020

Використання оксидів, кислот, основ і середніх солей. Вплив на довкілля і здоров’я людини.

Навчальний проект: «Вплив хімічних сполук на довкілля і здоров’я людини»

Опрацювати §47, §48, виконати завдання № 181, № 183 с. 245; № 185 с. 251.

Підготувати проект.

06.05.2020

Значення експериментального методу в хімії. Технологія розв’язування експериментальних задач.

Опрацювати §45, скласти конспект. Виконати завдання № 1 з лаборат.досліду 9 с. 233

08.05.2020

Виконання тренувальних вправ та розв’язок розрахункових задач.

Виконати завдання за посиланням розміщеним на веб-сервісі«Google Classroom

Англійська мова з 27 квітня по 08 травня.

Дата

Тема

Опрацювати

Домашнє завдання

27.04.2020

Граматичний практикум

Впр.1, с.208 (вивчити правило); впр.2b, 3,с.209 (письмово); впр.4, с.209-210 (письмово)

Впр.5-9, с.210-211

Фіолетовий РЗ: впр.9, с.87-88.

Жовтий РЗ:

впр.19 с.84

28.04.2020

Об’єднане королівство Великої Британії та Північної Ірландії (географія і клімат)

Впр.1, с.212 (письмово, вивчити); впр.2 а, с.212 (вивчити); впр.2 b, с.212-213 (читати)

Вивчити слова с.213; впр.3, с.214 (письмово відповісти на запитання); Фіолетовий РЗ: впр.10-12, с.89-91.

Жовтий РЗ:

впр.1-4 с.85-86

30.04.2020

Клімат та географічне положення України

Впр.4 а, с.214 (вивчити); впр.4 b, с.215 (читати та перекладати); впр.5, с.216 (письмово)

Вивчити Vocabulary Box с.216; впр.6,с.216 (письмово відповісти на запитання)

Фіолетовий РЗ: впр.1-4 с.92-93.

Жовтий РЗ: впр.5-7, с.87-88

04.05.2020

Подорож до Британії

Впр.7, с.216-217 (письмово); впр.8, с.218-219 (читати та перекладати)

Фіолетовий РЗ: впр.5-7, с.94.

Жовтий РЗ: впр.8-10, с.89-90.

05.05.2020

Ваша уявна подорож

Впр.1, с.220 (усно), впр. 2, с.220-221 (прослухати, письмово T or F)

Впр.4, с.222 (написати доповідь про Велику Британію).

Фіолетовий РЗ: впр.8-10, с.95-96.

Жовтий РЗ: впр.11-15, с.91-92.

07.05.2020

Уявна подорож до країни, яка вам подобається. Написання електронного листа

Впр.1с, с.223 (письмово); впр.2а, с.223-224 (читати)

Впр.3, с.224 (написати листа);

Фіолетовий РЗ: впр.11-14, с.97-99.

Жовтий РЗ:

впр.16-19, с.93-94.

Зарубіжна література.

Завдання для учнів 8 класу на період з 27 квітня по 08 травня 2020 року.

27.04

Контрольна робота №2 за розділом «Бароко і класицизм» Розгорнуті відповіді на запитання

Дати розгорнуті відповіді на запитання 1.Визначення, основоположні принципи, часові рамки класицизму як художнього напряму 2.Що тебе приваблює у бароко як художньому напрямі?

29.04

ЛІТЕРАТУРА XX–XXI СТ. У ПОШУКАХ СЕБЕ І ВИСОКОГО ПОЛЬОТУА. де Сент-Екзюпері «Маленький принц» Філософський зміст твору

Опрацювати матеріал про життєвий шлях А. де Сент – Екзюпері Написати діалог = інтервю, у якому уявити себе журналістом, який запитує А. де Сент = Екзюпері про його життя і надіслати з його відповідями

04.05

А. де Сент-Екзюпері «Маленький принц»Людські взаємини, моральні цінності в казці-притчі «Маленький принц».

Прочитати казку – притчу Сент -Екзюпері «Маленький принц».Записати у зошит визначення казки - притчі

06.05

А. де Сент-Екзюпері «Маленький принц»Художні образи.

Описати 1-2 визначних художніх образи казки

Алгебра.Геометрія.Фізика.

Алгебра

28.04

Розв'язування задач з теми: «Розв’язування рівнянь,що

зводяться до квадратних»

§20-22,стор.273 тестові завдання №2

05.05

Тотожні перетворення дробово-раціональних виразів.

Стор.274-277,№ 7,18,23 стор.290-292

08.05

Розв’язування дробово-раціональних рівнянь

Стор.278-179,№ 12, 15(1-2),16 стор.290-292

8 клас геометрія

29.04

Теорема Фалеса

§6-9,№ 304,306 стор.96

30.04

Подібні трикутники

§10-12,№484,486 стор.148

06.05

Теорема Піфагора

§13,№488,489 стор. 148

07.05

Розв’язування прямокутних трикутників

§21,748,749 стор. 228

8 клас фізика

27.04

Розв’язування задач

§33,вправа 33(6-8)

30.04

Закон Джоуля-Ленца

§34,вправа( 5,6)

04.05

Електричні нагрівальні прилади

§35,вправа(4,5)

07.05

Природа електричного струму в розчинах і розплавах

електролітів. Закон Фарадея для електролізу

§37,38,вправа 37(4,5)

8 клас Історія України

27.04

Розвиток освіти , науки та музичної культури

Опрацювати параграф 33, виконати завдання до нього.

04.05

Архітектура та образотворче мистецтво

Підготуватися до практичного заняття: «Козацькі літописи 17-18 століття, як історичні джерела»

08.05

Практичне заняття: «Козацькі літописи 17-18 століття, як історичні джерела»

Скласти таблиці «Розвиток української літератури в другій половині 18 століття»

Всесвітня історія 8 клас

30.04

Практичне заняття :»Повсякденне життя в країнах Західної Європи у 18 століття»

Підготуватися до уроку узагальнення

07.05

Узагальнення із теми:

«Епоха Просвітницва»

Повторити тему 5

8 клас українська мова

Дата

Тема

Опрацювання

Домашнє завдання

29.04

РМ. Контрольний стислий письмовий переказ розповідного тесту з елементами опису місцевості в художньому стилі

Опрацювати с. 194-195 («Дівчина в степу»)

Скласти

простий план Написати переказ

29.04

РМ. Контрольний стислий письмовий переказ розповідного тесту з елементами опису місцевості в художньому стилі

Написати переказ

Повторити правила про частини мови. Скласти сенкан до теми «Частини мови»

06.05

РМ. Аналіз контрольного переказу. Ділові папери. План роботи. Складання плану роботи над проектом

Письмово проаналізувати роботу над переказом.

Опрацювати правила «Ділові папери»

Виконати вправу 428 (скласти простий і складний план до твору» Цвіте груша») с.191-195

08.05

Контрольна тестова робота

Опрацювати тестові завдання

Доопрацювати записи в словнику. Скласти висловлювання «Біль війни…»

8 клас українська література

Дата

Тема

28.04

Володимир Дрозд. «Білий кінь

Шептало». Проблема людини в суспільстві

Конспект с.243-251

с.243-251, дати відповіді на запитання с.251

30.04

Юрій Винничук «Місце для дракона». Повість-казка про сучасний світ, у якому й досі живуть «драконячі закони»

С.254-258.

Аналіз 257-278 твору

Читати і переказувати твір, скласти кросворд до теми

05.05

Юрій Винничук «Місце для дракона». Парадокс: дракон Грицько – поет і християнин

С. 257-278, скласти план до твору

Читати і переказувати твір, скласти тестові завдання до твору

07.05

Контрольна тестова робота

Опрацювати тести

с. 278 -279

Скласти висловлювання

«Яким я бачу світ довкола»

8 клас Основи здоров'я

28.04

Захист від кримінальних небезпек. Самооборона та її межі.

Опрацювати

§27

Виконати завдання в друкованому зошиті.

05.05

Протидія торгівлі людьми. Дитяча безпритульність і бездоглядність.

Опрацювати

§28

Виконати завдання в друкованому зошиті.

8 клас трудове навчання

27.04

Процес виготовлення дрібних деталей виробу

Продовжити роботу над виготовленням виробу.

04.05

Монтаж виробу. Оздоблення виробу.

Підготувати виріб до захисту.

8 клас мистецтво

29.04

Стиль реалізму (продовження)

Скласти невеликий конспект з теми: «Стиль реалізм у живописі, музиці і театральному мистецтві»

06.05

Українське мистецтво

Переглянути в Інтернеті оперу: «Запорожець за Дунаєм»

Увага! Завдання для учнів 8 класу з 12 по 29 травня 2020 року з усіх предметів.

Англійська мова

Дата

Тема

Опрацювати

Домашнє завдання

12.05.2020

Домашнє читання

Впр.1, с.233- 235 (читати та перекладати); впр.2-5, с.236 (усно)

Вивчити слова с.233,234; с.238-240 (усно)

14.05.2020

Робота з Європейським мовним портфоліо.

Впр.8, 9, с.228 (письмово); впр.11, с.229 (усно); впр.12, с.229-230 (письмово)

Впр.13, с.230-231 (усно); Фіолетовий РЗ: впр.15-19, с.100-103.

18.05.2020

Контроль аудіювання

Test+аудіозапис

Повторити вивчене. Підготуватися до контролю письма.

19.05.2020

Контроль письма

Test

Повторити вивчене. Підготуватися до контролю читання.

21.05.2020

Контроль читання

Test

Повторити вивчене. Підготуватися до контролю говоріння.

25.05.2020

Контроль говоріння

Теми з говоріння

Повторити вивчене.

26.05.2020

Повторення вивченого матеріалу

Card

Повторити вивчений граматичний та лексичний матеріал.

28.05.2020

Повторення. Підсумковий урок.

Card

Повторити вивчене.

Зарубіжна література

12.05

Р. Бах «Чайка Джонатан Лівінгстон». Сюжет твору Р. Баха як філософська метафора людського буття. Алегоричні образи повісті

Прочитати повість Р. Баха «Чайка Джонатан Лівінгстон». Записати у зошит визначення метафора, алегорія

13.05

Р. Бах «Чайка Джонатан Лівінгстон». Утілення прагнення до високої мети в образі чайки Джонатана

Прочитати твір Р. Баха «Чайка Джонатан Лівінгстон». Проаналізувати втілення прагнення до високої мети в образі чайки Джонатана

15.05

Р. Бах «Чайка Джонатан Лівінгстон». Художній конфлікт і можливість його подолання. Ознаки притчі у творі

Прочитати твір Р. Баха «Чайка Джонатан Лівінгстон». Записати ознаки притчі у творі

18.05

Позакласне читання №2 Б. Космовська .«Буба: мертвий сезон». Художній світ Б. Космовської. Батьки – діти, діди – онуки. Ідея поваги й любові до людини. Сімейні цінності у творі.

Прочитати твір Б. Космовської .«Буба: мертвий сезон». Пояснити письмово розкриття ідеї поваги й любові до людини.

20.05

Контрольна робота №3. Письмовий контрольний твір за розділами «Література ХХ-ХХІ ст.», «У пошуках себе і високого польоту»

Написати контрольний твір «Утілення прагнення до високої мети в образі чайки Джонатана»

22.05

Аналіз контрольної роботи. Завдання для читання на літо.

Записати у зошит завдання для читання на літо

25.05

Підсумковий урок . Турнір книголюбів

Повторити розділи ««Середньовіччя» та «Відродження»

27.05

Підсумки. Узагальнення і систематизація навчального матеріалу

Повторити розділи «Ьароко», «Класицизм»

Географія.Біологія. Завдання для учнів 8 класу з 12 по 29 травня 2020 року розміщені на персональному сайті вчителя географії та біології Лазебної Л.Л. за гіперпосиланням:http://liudmyla-lazebna.edukit.sumy.ua/ ( Розділ " Контактна інформація", Підрозділ " Дистанційне навчання"; інформаційно-освітня платформа Edukit).

Інформатика. Завдання для учнів 8 класу на період карантину з 12 по 29 травня 2020 року можна знайти за гіперпосиланням на сайті вчителя інформатики Лазебного А.С.: wym-1585830779374

8 клас Основи здоров'я

12.05

Небезпека залучення до деструктивних небезпечних угрупувань.

Опрацювати

§29

Виконати завдання в друкованому зошиті.

19.05

Загроза тероризму.

Контрольна робота.

Опрацювати

§29

Виконати завдання в друкованому зошиті.

26.05

Інформаційна безпека. Вплив засобів масової інформації на здоров’я і поведінку людей. Комп’ютерна безпека.

Дотримуватись правил техніки безпеки в побуті та на вулиці під час літніх канікул

8 клас трудове навчання

27.04

Види зачісок залежно від форми обличчя. Натуральні рослинні засоби для зміцнення волосся та зміни його кольору.

Правильно доглядати за волоссям.

04.05

Види одягу та взуття. Догляд за одягом та взуттям. Визначення розмірів одягу та взуття.

Правильно доглядати за одягом та взуттям.

8 клас мистецтво

13.05

Романтизм та реалізм у мистецтві

Контрольна робота

Повторити про різні стилі в мистецтві.

20.05

Зустрілися стилі в мистецтві

Підготувати повідомлення на тему: «Мій улюблений стиль мистецтва».

27.05

Стилі в мистецтві. Підсумковий урок

Слухати улюблену музику.

Хімія 8 клас

Дата

Матеріал для опрацювання

Домашнє завдання

13.05.2020

Виконання тренувальних вправ та розв’язок розрахункових задач.

Виконати завдання за посиланням розміщеним на веб-сервісі«Google Classroom

15.05.2020

Практична робота 3. Розв’язування експериментальних задач.

Опрацювати §45, виконати пр.роботу № 2 експер.задачу № 9, № 10 (а, б, в) с. 234

20.05.2020

Виконання тренувальних вправ та розв’язок розрахункових задач.

Виконати завдання за посиланням розміщеним на веб-сервісі«Google Classroom

22.05.2020

Контрольна робота

Виконати завдання за посиланням розміщеним на веб-сервісі«Google Classroom

27.05.2020

Узагальнення знань з курсу хімії 8 класу

Виконати завдання за посиланням розміщеним на веб-сервісі«Google Classroom

8 клас українська мова

Дата

Тема

Опрацювання

Домашнє завдання

13.05

Повторення відомостей про словосполучення

Опрацювати

с. 20-25, виконати вправу39,41 с.23

Опрацювати с. 20-25, виконати вправу42 с.23

15.05

Контрольний диктант

Написати диктант

Повторити правила про частини мови. Дібрати завдання до теми

20.05

Повторення відомостей про просте речення

с. 71-118, виконати вправу 214 с. 95

Виконати вправу 216 с.95

22.05

Узагальнення та систематизація вивченого

Опрацювати тестові завдання с.169

Доопрацювати записи в словнику. Скласти висловлювання «В родинному колі»

27.05

Контрольна тестова робота. Речення з відокремленими членами. Повторення

Виконати тестові завдання

Повторити теоретичний матеріал. Скласти тестові завдання до однієї з вивчених тем

29.05

РМ. Аналіз контрольних робіт. Повторення вивченого матеріалу

Письмово проаналізувати роботи

Повторити теоретичний матеріал

8 клас українська література

Дата

Тема

12.05

В. Чемерис. «Вітька плюс Галя, або Повість про перше кохання». Гумористична повість про життя і пригоди школярів із села Великі Чаплі

Конспект с.280-283

с.280-283, дати відповіді на запитання с.283

14.05

В. Чемерис. «Вітька плюс Галя, або Повість про перше кохання». Гумористична повість про дружбу і перше кохання, вірність і перший поцілунок, дуель і перше побачення

с.283-287. Зробити художній

аналіз твору

Читати і переказувати твір, скласти кросворд до теми

19.05

В. Чемерис. «Вітька плюс Галя, або Повість про перше кохання». Дитячі проблеми в дорослому житті, передані засобами гумору

с.283-287. скласти план до твору

Читати і переказувати твір, скласти тестові завдання до твору

21.05

Позакласне читання. Життя «Великих людей» (А. Багряна про М. Заньковецьку та М.Приймаченко)

Опрацювати біографічні відомості письменниць

Скласти висловлювання

«Талант – запорука успішності»

26.05

Контрольна тестова робота. Творчість О.Довженка, Н.Бічуї, В.Дрозда, Ю. Винничука,

В. Чемериса

Виконати тестові завдання

Дібрати тестові завдання до даної теми

28.05

Бесіда про твори, які вивчалися впродовж року й викликали найбільшу зацікавленість

Дати відповіді на запитання с. 288

Повторити теоретичний матеріал

8 клас алгебра

12.05

Тотожні перетворення виразів,що містять квадратний корінь

Повт.стор. 282-283,№7,11,14 стор.294-295

15.05

Розв’язування квадратних рівнянь

Повт.стор. 284-286,№3,12,14 стор.297-298

19.05

Розв’язування задач за допомогою квадратних рівнянь.

Повт.стор. 286-288,№15,20,24 стор.298-299

22.05

Підсумкова контрольна робота

Повт.стор. 274-288

26.05

Розв’язування задач підвищеноі складності

§6,9, №190 стор.63,№ 329 стор.96

29.05

Розв’язування задач підвищеноі складності

§18,№750,752 стор.227

8 клас геометрія

13.05

Многокутники та іх площі

§16-18, № 639,641 стор.197

14.05

Розв'язування задач на многокутники та іх площі

§ 16-18, №642,646стор. 197

20.05

Розв’язування задач

§ 1-21,№ 647,648 стор. 197

21.05

Підсумкова контрольна робота

§ 1-21.

27.05

Розв’язування задач підвищеноі складності

§19-21,№ 750,752 стор.229

28.05

Розв’язування задач підвищеноі складності

§19-21,№ 751,754 стор.229

8 клас фізика

14.05

Розв’язування задач

§38,вправа 38(2,3)

18.05

Електричний струм в газах.

§39,вправа39(2-4)

21.05

Розв’язування задач

§39,вправа39(4-5)

25.05

Види самостійних газових розрядів

§40,відповісти на ? стор.217(письмово)

29.05

Розв’язування задач з теми : «Електричний струм»

§33-40,завдання для самоперевірки стор.220-221(по рівнях)

8 клас Історія України

18.05

Узагальнення із теми «Українські землі у 20-90 роках 18 століття»

Повторити тему 5

22.05

Практичне заняття «Здійснити уявну мандрівку до історико-культурних пам’яток України»

Відвідайте історико –культурні пам’ятки через інтернет платформи

25.05

Узагальнення до курсу «Історія України в контексті епохи Раннього Нового часу»»

Скласти кросворд за матеріалами розділу

Всесвітня історія 8 клас

14.05

Узагальнення до теми «Ранній Новий час в історії людства»

Повторити розділ 6

21.05

Китай та Японія в 16-18 столітті

Прочитати тему Китай та Японія

28.05

Індія та Персія в 16-18 столітті

Прочитати тему Індія та Персія

Кiлькiсть переглядiв: 795

Коментарi