10 клас. Українська мова з 16 03. по 03.04.2020 р.

Дата

Тема

Домашнєзавдання

16.03

Числівник як частина мови. Розряди за значенням.

§66, впр. 471,472,474,вивчити правила

17.03

Відмінювання числівників.

§68, впр. 489,490

18.03

Відмінювання числівників.

§68, впр.,491,493

19.03

Особливості вживання іменників із числівниками.

§69, впр. 496,498

30.03

Займенник як частина мови. Розряди за значенням.

§64, вивчити розряди займенників, впр. 458,461,462

31.03

Відмінювання займенників.

§65, впр. 466,467

01.04

Відмінювання займенників.

§65, впр. 468,470

02.04

Написання заперечних, неозначених займенників.

Провідміняти займенники ніхто, ніякий,дехто, абиякий

Українська література

Дата

Тема

Домашнєзавдання

17.03

Природа і людина в драмі-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня»

С. 178-181,вивчити напам´ять останній монолог Мавки

18.03

Конфлікт між буденним життям і високими пориваннями душі, дійсністю і мрією в драмі-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня»

Скласти паспорт твору

19.03

Драматургія Лесі Українки.

Поема «Одержима»

Знати зміст поеми,історію створення

20.03

Драматургія Лесі Українки.

Поема «Одержима». Образи й мотиви твору.

Виписати цитати до характеристики образів поеми

31.03

Драматургія Лесі Українки.

Поема «Бояриня», історична основа твору.

Прочитати поему, знати історичну основу твору

01.04

Поема «Бояриня». Проблема відповідальності за долю батьківщини.

Скласти план твору, уміти переказувати

02.04

Поема «Бояриня». Образи Оксани й Степана.

Скласти сенкани про головних героїв твору

03.04

Творчість В Стефаника та Лесі Українки (повторення)

С.146-197, повторити творчість письменників

10 клас. Захист Вітчизни. Основи медичних знань.(Дівчата).

Дата

Тема

Завдання

20.03.2020

Поняття про опіки. Характеристика термічних, хімічних,

променевих та радіаційних опіків.

Скласти алгоритм дії при термічних опіках.

03.04.2020

Тепловий та сонячний удар, причини та симптоми, домедична допомога.

Перша допомога при тепловому та сонячному ударі

( письмово).

Біологія. 10 клас.

Дата

Тема

Завдання

17.03.2020

Сучасні завдання медичної генетики.

Опрацювати п.39; скласти конспект; питання 1-5, 148 (письмово). (Підручник Л.І.Остапченко, П.Г.Балан).

19.03.2020

Спадкові хвороби і вади людини.

Опрацювати п.40; скласти конспект; виписати причини спадкових хвороб людини.

31.03.2020

Методи діагностики спадкових хвороб людини.

Опрацювати п. 41; скласти конспект; знайти матеріал про антимутагени

( письмово).

02.04.2020

Проект. Створення презентації або буклету

« Генотерапія та її перспективи».

Створити презентацію або буклет з даної теми.

Хімія 10 клас

Дата

Матеріал для опрацювання

Домашнє завдання

16.03.2020

Білки як високомолекулярні сполуки. Хімічні властивості білків.

Проект: «Збалансоване харчування – запорука здорового життя»

Опрацювати § 25, 26; скласти таблицю «структурна організація білків», переписати таблицю13 с. 149; завдання № 1, № 2 с.150; завдання № 7, № 9 № 12 (а) с.156

30.03.2020

Синтетичні високомолекулярні речовини. Полімери. Реакції полімеризації і поліконденсації. Пластмаси.

Каучуки, гума, Найпоширеніші полімери та сфери їхнього використання.

Опрацювати § 28, скласти схему класифікація полімерів, скласти конспект схематично, завдання № 5 с.170, № 1, № 3 с. 176.

01.04.2020

Синтетичні волокна: фізичні властивості і застосування. Вплив полімерних матеріалів на здоров’я людини і довкілля. Проблеми утилізації полімерів і пластмас у контексті сталого розвитку суспільства.

Проект: Переробка побутових відходів в Україні та розвинених країнах світу.

Опрацювати § 31, повторити – 28; скласти схему «класифікація волокон», скласти конспект.

Англійська мова .https://classroom.google.com/c/NTYzMjkwNjA5Njda - 10 клас

№ з/п

Дата

Тема

Опрацювати

Домашнє завдання

1.

16.03.2020

Написання есе

Впр.6 с.185-187 (читати і перекладати)

Впр.7 с.197 ( написати есе «The Role of Art»

2.

17.03.2020

Британські художники Томас Генсборо – відомий англійський художник

Впр.1,2,3 с.188-189 (письмово);

Впр.5,6,7 с.180 (письмово)

3.

19.03.2020

Улюблений художник

Впр.8 с.191-192 (читати)

впр.9 с.192 (читати і перекладати)

4.

30.03.2020

Повторення вивченого матеріалу

Впр.1,2 с.194 (письмово)

Впр.4 с.195-196 (письмово)

5.

31.03.2020

Яким видом спорту займаєшся ти?

Впр.1,2 с.198 (усно); впр.3 с.198-200 (письмово)

Вивчити слова с.198; впр.4,5 с.200 (письмово)

6.

02.04.2020

Спорт у школі

Впр. 6,7 с.200 (читати і перекладати); впр.1,2,3 с.202 (усно)

Вивчити слова с.202; впр.4,5 с.202-203 (письмово)

10 клас фізика

16.03

Розв'язування задач на перший закон термодинаміки. Адіабатний процес

§38, вправа 38( 2-3)

18.03

Теплові машини. Принцип діϊ теплових машин.

§39, вправа 39( 1-2)

20.03

Цикл теплових машин. Коефіцієнт корисноі діϊ теплових машин

§39,вправа 39( 3-4)

30.03

Розв’язування задач

§38,39, № 32.24; 32.28; 32.30

01.04

Розв’язування задач

§38,39, № 32.32; 32.36

03.04

Необоротність теплових процесів. Ентропія.

§36-39, завдання для самоперевірки ст..236

Географія. 10 клас

Дата

Тема

Завдання

13.03.2020

Природні ресурси і умови Америки. Населення.

Підручник Г.Д.Довгань.

Опрацювати п.30-31; скласти конспект.

18.03.2020

Особливості економіки країн Америки. Первинний та вторинний сектор економіки.

Опрацювати п.32; скласти конспект.

20.03.2020

Третинний сектор економіки країн Америки.

Опрацювати п.33; скласти конспект.

03.04.2020

США. Система розселення. Українська діаспора США.

Опрацювати п.34; скласти конспект.

Захист Вітчизни.Хлопці.

Тема

Домашнє завданя

20.03

Основи стрільби з пневматичної гвинтівки. Помилки при стрільбі з гвинтівки та їх усунення. Стрільба з пневматичної гвинтівки.

Стор.129-131

03.04

Загальна будова та види боєприпасів до стрілецької зброї. Маркування боєприпасів. Спорядження магазину патронами і порядок зарядження автомата. Заходи безпеки при поводженні зі зброєю і боєприпасами.

Стор 138-145

Мінно-вибухові пристрої. Класифікація, принципи дії, алгоритм дій при виявленні.

Стор. 145-151

03.04

Тема : Основи цивільного захисту.

Єдина державна система цивільного захисту та її складові. Законодавче та нормативно-правове забезпечення та функціонування.

Стор. 230-235


Всесвітня історія 10 клас

1

18.03

Політика «Умиротворення» агресора та їх крах

Опрацювати параграф28 та виконати завдання до нього. Творче завдання:висловити власну думку щодо таємних договорів у міжнародних відносинах.

2

01.04

Початок Другої світової війни

Опрацювати параграф 29-30 та виконати завдання до нього.Творче завдання написати лист від імені солдата з фронту додому,у якому він описує своє фронтове життя.

Історія України 10 клас

1

16.03

Українські землі у складі Румунії. Татарбунарське повстання

Опрацювати параграф 29-30 та виконати завдання до нього.Заповнити узагальнюючу таблицю «Українські землі у складі румунії»

2

20.03

Українські землі у складі Чехословаччини

Опрацювати параграф 31 та виконати завдання до нього.Робота з таблицею .Порівняйте економічний, політичний і культупний розвиток західноукраїнських земель та УСРР/УРСР.

3

30.03

Культурно-релігійне життя на західно українських теренах в умовах іноземного панування

Опрацювати параграф 32 та виконати завдання до нього.

Громадянська освіта

1

16.03

Економіка домогосподарства

Опрацювати тему 6.3 модуль 1.Написати есе на тему «Ідеальна економічна система»

2

17.03

Підприємництво

Пройти тестування ст.146-148.

3

30.03

Ринок праці

Опрацювати ст149-150,користуючись інтернетом , заповнити таблицю « Соціальний пакет»

4

31.03

Лобіювання інтересів та корупції

Опрацювати параграф ст.151-153.

Зарубіжна література 10 клас

Дата

Тема

Завдання

18.03

П. Верлен . «Поетичне мистецтво», «Осіння пісня». Естетичні погляди поета у вірші «Поетичне мистецтво». Зображення пейзажів природи і душі в «Осінній пісні». Сугестивність, музичність, живописність лірики.( Вир.чит. напамять)

Опрацювати матеріал підручника с.160 – 168. Вивчити напам’ять «Осінню пісню»

01.04

А. Рембо. «Голосівки», «Моя циганерія». Художнє новаторство А. Рембо. Поєднання рис імпресіонізму й символізму в сонеті «Голосівки». Образ ліричного героя у вірші «Моя циганерія».

Опрацювати матеріал підручника с.168 – 176.

Зарубіжна література 10 клас

Дата

Тема

Завдання

18.03

П. Верлен . «Поетичне мистецтво», «Осіння пісня». Естетичні погляди поета у вірші «Поетичне мистецтво». Зображення пейзажів природи і душі в «Осінній пісні». Сугестивність, музичність, живописність лірики.( Вир.чит. напамять)

Опрацювати матеріал підручника с.160 – 168. Вивчити напам’ять «Осінню пісню»

01.04

А. Рембо. «Голосівки», «Моя циганерія». Художнє новаторство А. Рембо. Поєднання рис імпресіонізму й символізму в сонеті «Голосівки». Образ ліричного героя у вірші «Моя циганерія».

Опрацювати матеріал підручника с.168 – 176.

Завдання для учнів 10 класу на період карантину з 06 по 24 квітня 2020 року

Зарубіжна література

Дата

Тема

Завдання

08.04

Узагальнення матеріалу з за теми «Перехід до модернізму: взаємодія символізму й імпресіонізму в ліриці»

Повторити матеріал з теми «Перехід до модернізму:взаємодія символізму й імпресіонізму в ліриці». Скласти сенкан «Модернізм»

15.04

Зміни в драматургії на межі XIX–XX ст. Бельгія. М. Метерлінк «Синій птах». М. Метерлінк як теоретик і практик «нової драми». Концепція символістського театру.

zarlit.com>lesson
Опрацювати за підручником матеріал з теми: ». М. Метерлінк як теоретик і практик «нової драми». Концепція символістського театру» Прочитати драму – феєрію «Синій птах»

22.04

М. Метерлінк «Синій птах» Ідея одухотворення життя й відновлення втрачених зв’язків у драмі-феєрії «Синій птах».

Скласти розповідь про шлях Тільтіль і Мітіль до Синього птаха. Проаналізувати фінал твору. Пояснити термін драма – феєрія.

Виконати тест за посиланням:https://naurok.com.ua/test/simvolizm-ta-impresionizm-v-lirici-80448.html


Завдання для учнів 10 класу на період карантину з 06 по 24 квітня 2020 року вчителя математики та інформатики Лазебного А.С. Всі матеріали можна знайти за гіперпосиланням на сайті вчителя : wym-1585830779374

Географія. Біологія. Завдання для учнів 10 класу з 06 по 24 квітня 2020 року розміщені на персональному сайті вчителя географії та біології Лазебної Л.Л. за гіперпосиланням :http://liudmyla-lazebna.edukit.sumy.ua/

( Розділ " Контактна інформація". Підрозділ" Дистанційне навчання; інформаційно-освітня платформа Edukit).

10 клас

Українська мова ( з 06 по 24 квітня)

Дата

Тема

Домашнєзавдання

06.04

РМ№24.Відгук про твір мистецтва

Написати відгук про твір мистецтва за планом

07.04

Контрольна тестова робота № 5. Морфологія

Виконати різнорівневі завдання

08.04

Дієслово як частина мови. Форми дієслова. Перехідні і неперехідні дієслова. Стан дієслова. Зворотні дієслова

§70, впр.,499,500,502

09.04

Вид дієслова. Час дієслова.

§72,73 впр. 514,518,519

13.04

Спосіб дієслова. Творення способових форм

§74, вивчити способи дієслів, впр. 525,526,528

14.04

Поділ дієслів на дієвідміни. Словозміна дієслів І та ІІ дієвідміни

§71, впр. 466,467

15.04

РМ№26.Конспект прочитаного

С.243 - 244, впр. 688,689

16.04

Дієприкметник. Дієслівні та прикметникові характеристики дієприкметників. Активні та пасивні дієприкметники, їх відмінювання.

§76, впр. 537,541,543

21.04

Дієприкметниковий зворот.

§77, впр.546,549

22.04

Дієприслівник. Дієприслівники доконаного і недоконаного виду. Творення і вживання дієприслівників

§78, впр. 554,555,556

23.04

Дієприслівниковий зворот.

§78, впр. 558,560

10клас

Українська література ( з 06 по 24 квітня)

Дата

Тема

Домашнєзавдання

07.04

М. Вороний. Життя і творчий

шлях поета новатора, першого

представника українського

символізму.

С.204- 205,дібрати цікаві факти про поета

08.04

Зміст і художні особливості поезії М.Вороного. Вірш “Іванові Франкові”.

Виразно читати вірш , скласти паспорт твору

09.04

Пейзажна лірика М.Вороного. Єдність краси природи і мистецтва в поезії М. Вороного «Блакитна панна».

С.205-206, виразно читати, аналізувати, виписати звукові та зорові образи, визначити їх роль у творі

10.04

Жіночий образ у вірші «Інфанта». Мотив самотності в земному житті.ТЛ: символізм

С.206-207,виписати художні засоби з поезії

14.04

Інтимна лірика поета, відображення в ній краси і багатства почуттів ліричного героя (“Ти не любиш мене”).Уславлення безкорисливої материнської любові(“Легенда”).

Виразно читати вірші, написати есе «М. Вороний…»,у якому висловити своє розуміння творів поета

15.04

Олександр Олесь. Життя і

творчість, світоглядні

переконання митця.

С.208-209,у зручній формі записати відомості про життя поета

16.04

Збірка поезій “З журбою радість обнялась” як ліричний документ епохи. Вірш “О слово рідне! Орле скутий!..”

С.211-212, дати відповіді на запитання 1-6

17.04

Алегоричний образ народного співця як лебедя(“Лебідь”).Віра у щасливе майбутнє народу, (“Яка краса: відродження країни!..”).

Прочитати вірші, виписати художні засоби

21.04

Прагнення гармонії людини й природи. Музичність і звукова виразність у поезіях Олександра Олеся «З журбою радість обнялась…»,«Чари ночі» — шедевр інтимної лірики.

С.209-211, виразно читати вірші, висловити письмово свою думку, чому поезія стала відомим романсом

22.04

Ностальгія за рідним краєм

(“О принесіть як не надію...”).

Знати зміст вірша, письмово висловити своє враження від поезії

23.04

Символізм драматичного етюду Олександра Олеся «По дорозі в Казку». Дорога в казку – символ духовних поривань людини до кращого життя.ТЛ: драматичний етюд.

Прочитати етюд, скласти

7 тестових завдань до твору

24.04

Творчість М.Вороного та О.Олеся (повторення)

Скласти кросворд до творчості одного з поетів (на вибір)

10 клас

Історія України ( з 06 по 24 квітня)

06.04

Узагальнення знань із теми « Західноукраїнські землі в міжвоєнний період»

Повторити тему 5

10.04

Українське питання в міжнародній політиці напередодні Другої світової війни

Опрацювати параграф 33

13.04

Політичне та соціально-економічне становище в Україні напередодні німецько-радянської війни

Опрацювати параграф 34

24.04

Окупація України військами Німеччини та її союзниками. Новий порядок

Опрацювати параграф 35

10 клас

Всесвітня Історія ( з 06 по 24 квітня)

08.04

Воєнні дії в середині 1941-1942 років

Опрацювати параграф 31

15.04

Воєнні дії в другій половині 1942-1943 років

Опрацювати параграф 32

22.04

Окупаційний режим у поневолених країнах. Рух опору

Опрацювати параграф 33

10 клас. Громадянська освіта. ( з 06 по 24 квітня)

06.04

Практичне заняття «Родинний бюджет»

Опрацювати тему 7. Підготувати конспект

07.04

Практичне заняття « Створюємо бізнес план власного підприємства»

Створити бізнес план

13.04

Практичне заняття « Аналіз попиту на ринку праці і складання резюме»

Скласти резюме. Підготуватися до узагальнення

14.04

Узагальнення розділу «Взаємодія громадян і держави в досягненні суспільного добробуту»

Повторити розділ 6

21.04

Інтеграція та глобалізація. Витоки та процес Європейської інтеграції

Опрацювати розділ 7, тема 1

10 клас фізика

06.04

Властивості насиченоі та ненасиченоі пари

§31,вправа31(1,3),експерт.завд.1 ст.191

08.04

Розв’язування задач

§31,вправа 31(4,5,7),експерт.завд.2 ст.191

10.04

Вологість повітря

§32,вправа32(4,5)

13.04

Розв’язування задач

§32,експерт. завдання ст..196

15.04

Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища

§33,вправа 33(2,3,4)

17.04

Розв’язування задач

§33,вправа 33( 5),експер. завд.ст.202

22.04

Рідкі кристали. Будова і властивості твердих тіл

§34,вправа 34(1,3)

24.04

Розв’язування задач

§34,вправа( 2,4)

10 клас. Англійська мова. З 06 по 24 квітня 2020 року.

Дата

Тема

Опрацювати

Домашнє завдання

06.04.2020

Світ спорту

Впр.1,2,3,4, с.203-205 (письмово)

РЗ: впр.2, с.64-65

Впр.5,6, с.205-206 (письмово);

РЗ: впр.1,1,2,3,4 с.66-69

07.04.2020

Види спорту. Спортивне життя.

Впр.2,3 с.207 (усно); впр.4, с.207 (прослухати текст); впр.5, с.207-208 (прослухати і заповнити пропуски)

Впр.6,7 с.208-209 (письмово);

РЗ: впр.1,1,2,3,4,5 с.70-73

09.04.2020

Мій улюблений вид спорту. Захист презентацій. Написання есе.

Впр.1, с.209-210 (відповісти на запитання); впр.2, с.210-211 (читати та перекладати); впр. 4а, с.211 (письмово)

Вивчити слова Vocabulary Box c.210;

Впр.5, с.212 (описати один вид спорту за планом);

РЗ: впр.1,2, 1,2,1,2,3, с.73-77

13.04.2020

Спорту у нашому житті

Впр.1, с.212 (усно); впр.2,3, с.213 (усно); впр.5, с.214 (написати власне висловлювання (5 речень) на одну із обраних тем); впр.6, с.214 (читати)

Впр.7 , с.214-215 (письмово); впр.8, с.215 (написати твір на тему: “Sport”);

РЗ: впр.1,2,1,2, с.78-80

14.04.2020

Фани. Спорт у Великій Британії

Впр.1,2,3, с.216 (письмово); впр.4, с.216-217 (письмово); впр.5, с.217-218 (читати діалог)

Впр.8, с.219 (письмово);

РЗ: впр.3,4,1,2,1,2, с.81-84

16.04.2020

Видатні українські спортсмени. Граматичний практикум

РЗ: впр.3,4,1,2,3,1,2, с.85-87

РЗ: впр.1,1,2,3,1 с.89-94

21.04.2020

Повторення вивченого матеріалу

Впр.1,2, с.220 (письмово); впр.3,с.221 (прослухати текст та заповнити пропуски)

Впр.4, с.221-222, (прочитати текст та заповнити пропуски)

23.04.2020

Державний устрій України

Впр.1, с.224 (письмово); впр.2, с.224-226 (читати та перекладати)

РЗ: впр.1, с.95-96

Вивчити слова Vocabulary Box с.226; впр.3, с.227 (письмово);

РЗ: впр.2, с.96-98

10 клас. Хімія. З 06 по 24 квітня.

Дата

Матеріал для опрацювання

Домашнє завдання

06.04.2020

Узагальнення та систематизація знань з тем «Нітрогеновмісні органічні сполуки», «Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їх основі»

Повторити § 23-31; виконати завдання на картках

13.04.2020

Зв’язки між класами органічних речовин

Опрацювати § 32, переписати схему 57 с.185; виконати завдання № 1, № 2 с.186

15.04.2020

Зв’язки між класами органічних речовин

Опрацювати § 32, виконати завдання на картках, здійснити перетворення.

10 клас( дівчата).Захист Вітчизни. Основи медичних знань. Завдання з 06 по 24 квітня 2020 року.

10.04.2020

Дія електричного струму на організм людини.

(Написати конспект)

Проходячи крізь тіло, електричний струм чинить на нього складний вплив:

1) термічній – нагрівання тканини живого організму.

2) біологічний – подразнення і збудження нервових волокон та інших тканин організму.

3) електролітичний – розпад крові та білків плазми.

Електротравма як наслідок ураження

Електрична травма – ушкодження організму дією електричного струму.

Розрізняють:

1. місцеві електротравми:

1) електроопіки

2) механічні ушкодження

2. електричні удари.

Залежно від наслідків електричні удари розподіляють на чотири ступені:

1 – судомне скорочення м’язів без непритомності

2 – судомне скорочення м’язів з непритомністю, але зі збереженим диханням і роботою серця

3 – непритомність та порушення серцевої діяльності або дихання

4 – стан клінічної смерті.

Домашнє завдання. Зробити повідомлення «Характеристика порушень в організмі людини від дії електричного струму».

10.04.2020

Надання домедичної допомоги при ураженні електричним струмом. (Написати конспект)

Алгоритм першої допомоги при ураженнях електричним струмом:

1) припинити дію струму

2) вибити провід сухою палицею

3) не наближатися у мокрому взутті

4) наближатися до постраждалого стрибками на одній нозі, приставляючи ступню до ступні

5) проводити заходи серцево-легеневої реанімації:

1. натиснення на грудну клітку (закритий масаж серця)

2. штучну вентиляцію легень.

Домашнє завдання. Скласти пам’ятку про проведення заходів серцево-легеневої реанімації.

17.04.2020

Ураження блискавкою, її фізична природа та наслідки ураження. (Написати конспект)

У разі ураження блискавкою місцеві зміни проявляються у вигляді так званих знаків блискавки – гілкоподібних розгалужених почервонілих смуг на шкірі, які зникають під час натискання.

У 80-90 % випадках уражені блискавкою непритомніють, хоча серцева діяльність порушується меншою мірою, що пояснюється високою напругою в зоні розряду і короткотривалою її дією. Виняток становить ураження в голову. Порушення дихання при цьому виникають вторинно, через рефлекторну зупинку серця або внаслідок ушкодження апарату дихання.

Домашнє завдання. Домедична допомога, дотримання правил безпеки під час допомоги при ураженні блискавкою.

24.04.2020

Нормативно-правова база цивільного захисту.

(Дати відповіді на навчальні питання опрацювавши матеріал підручника с.111-115)

Навчальні питання:

1) Назвіть основні законодавчі акти, які є правовою основою цивільного захисту.

2) Сформулюйте зміст основних конституційних прав громади України.

3) Дайте визначення поняттю «цивільний захист».

4) Що таке Єдина державна система цивільного захисту?

Домашнє завдання. Підготуватися до відповідей на запитання.

24.04.2020

Надзвичайні ситуації природного, техногенного, воєнного і соціально-політичного характеру.

(Опрацювати таблиці підручника на с.117-120, 123. Записати таблиці в зошит)

Домашнє завдання. Скласти повідомлення про причини виникнення та класифікацію надзвичайних ситуацій.

10 клас трудове навчання

10.04

Виконання робіт відповідно до обраних технік та технологій.

Підготувати повідомлення про види макіяжу.

17.04

Виконання різних видів макіяжу.

Підготувати цінову сітку на декоративну костетику

24.04

П/р Розрахунок вартості засобів декоративної косметики (робота в групах).

Провести розрахунок вартості декоративної косметики

Дистанційне навчання учнів 10 класу

з фізичної культури на період

з 6 квітня по 24 квітня 2020 року

Шановні учні та батьки!

З метою попередження дитячого травматизму, будь ласка, зверніть увагу на техніку безпеки під час проведення фізичних вправ. Більша частина завдань мають теоретичний характер, тому самостійно організовуйте свою рухову активність протягом дня. Не забувайте, що активний рух – запорука здоров’я людини!

Щоденно рекомендовано виконувати комплекс вправ ранкової зарядки:

1. Вправи для м’язів шиї: вихідне положення (в. п.) – основна стійка, руки на поясі, 1 – зробити нахил голови направо, 2 – зробити нахил голови наліво, 3 – зробити нахил голови вперед, 4 – зробити нахил голови назад.

2. Вправи для м’язів шиї: в. п. – основна стійка, руки на поясі, 1 – зробити колові оберти головою зліва направо; 2 – зробити колові оберти головою справо наліво.

3. Рухи руками вперед і назад: в. п. – основна стійка, руки відведені назад. 1 – змахнути руками вперед; 2 – змахнути руками назад, повторити 8-10 разів.

4. Нахили тулуба вперед: в. п. – стійка ноги нарізно, руки на поясі. 1 – нахилити тулуб уперед; 2 – випрямитись у в. п., повторити 4 рази.

5. Нахили тулуба в сторони: в. п. – основна стійка. 1 – нахилити тулуб праворуч; 2 – повернутись у в. п.; 3–4 – ті самі дії виконати ліворуч, повторити 8-10 разів.

6. Напівприсідання та присідання: в. п. – основна стійка, руки на поясі. 1–2 – напівприсідання; 3 – присісти, покласти руки на коліна; 4 – повернутися у в. п., повторити 8-10 разів.

7. В. п.: стоячи, ноги разом, руки вздовж тулуба. 1 – на вдиху розвести руки і відвести праву ногу убік, 2 – на видиху повернутися у вихідне положення (виконуємо вправу 8-10 разів в помірному темпі).

8. В. п.: стоячи, ноги разом, руки вздовж тулуба. 1 – на видиху пружинно присісти і торкнутися підлоги руками 3 рази, 2 – на вдиху прийняти вихідне положення (виконуємо вправу швидко 8-10 разів).

9. В. п.: стоячи, ноги на ширині плечей, руки вздовж тулуба. 1 – на вдиху нахилитися в праву сторону і одночасно опустити ковзаючим рухом по тулубу праву руку вниз, а ліву – підняти вгору, 2 – на видиху повернутися у вихідне положення. Те саме виконати в іншу сторону (повторюємо вправу в помірному темпі 8-10 разів).

10. В. п.: стоячи, ноги широко розставлені, руки вздовж тулуба.1 – на видиху пружинно нахилитися 3 рази вперед, одночасно торкаючись підлоги. 2 – на вдиху прийняти вихідне положення (виконати вправу швидко 6-8 разів).

Стрибок у висоту з місця, відштовхуючись двома ногами:а) з глибокого присіду: за допомогою рук 6-8 разів (4-5 підходів); без допомоги рук 6-8 разів (4-5 підходів);б) з присіду (кут між стегном і гомілкою 90): без обтяження 6-8 разів (5-6 підходів).

Дата

Тема уроку

Завдання для виконання

06.04.2020

Удари по м'ячу ногою з умінням розраховувати силу удару. Ведення м'яча у різний спосіб. Ведення м'яча з наступним ривком і ударом у ціль.

Виконувати комплекс вправ ранкової гімнастики.

По можливості виконувати вправи з відео.

https://youtu.be/igfh4tI0Ke0

https://youtu.be/unnLwvWHyxw

08.04.2020

Контрольний норматив із ударів на точність із-за меж штраф­ного майданчика після ведення м'яча. Відволікальні дії (фінти) з урахуванням ігрового амплуа.

Виконувати комплекс вправ ранкової гімнастики.

По можливості виконувати вправи з відео.

https://youtu.be/uAu5Bh8fZl8

https://youtu.be/v-lhfTzFuFU

10.04.2020

Інструктаж з БЖД під час занять легкою атлетикою. Стрибкові вправи. Стрибки у довжину з місця.

Рівномірний біг до 1000м (дівчата) і до 1500м (хлопці).

Виконувати комплекс вправ ранкової гімнастики.

По можливості виконувати вправи з відео.

https://youtu.be/EAt2Q1FKYbc

https://youtu.be/UA5BQEEWpaQ

13.04.2020

Бігові та стрибкові вправи.

Біг 60м.

Стрибок у довжину з місця.

Спеціальні вправи для метан­ня.

Метання малого м'яча на дальність із розбігу.

Виконувати комплекс вправ ранкової гімнастики.

По можливості виконувати вправи з відео.

https://youtu.be/ibgZuKfNBok

https://youtu.be/NMm3qkpxoHQ

https://youtu.be/2uNStx1uAwA

15.04.2020

Біг 60м.

Стрибок у довжину з місця.

Спеціальні вправи для метан­ня.

Метання малого м'яча на дальність із розбігу.

Виконувати комплекс вправ ранкової гімнастики.

По можливості виконувати вправи з відео.

https://youtu.be/WkBBqrvz4Jo

17.04.2020

Бігові та стрибкові вправи.

Біг 60м.

Контроль­ний навчальний норматив зі стрибків у довжину з місця.

Спеціальні вправи для метан­ня.

Метання малого м'яча на дальність із розбігу.

Виконувати комплекс вправ ранкової гімнастики.

По можливості виконувати вправи з відео.

https://youtu.be/tz2TOMqE8YQ

22.04.2020

Бігові та стрибкові вправи.

Біг 100м.

Стрибки у довжину з розбігу способом «прогинаючись». Спеціальні вправи для метання.

Метання малого м'яча на дальність із розбігу.

Виконувати комплекс вправ ранкової гімнастики.

По можливості виконувати вправи з відео.

https://youtu.be/xpOQjp7wBIw

24.04.2020

Бігові та стрибкові вправи.

Біг 100м.

Стрибки у довжину з розбігу способом «прогинаючись». Спеціальні вправи для метання.

Метання малого м'яча на дальність із розбігу.

Виконувати комплекс вправ ранкової гімнастики.

По можливості виконувати вправи з відео.

https://youtu.be/tz2TOMqE8YQ

Дистанційне навчання учнів 10 класу (юнаки)

з предмету Захист Вітчизни на період

з 6 квітня по 24 квітня 2020 року

Дата

Тема

Домашнє завдання

10.04.20

Надзвичайні ситуації та загрози їх виникнення. НС воєнного характеру від дії зброї масового ураження і звичайної зброї. Ядерна зброя.

Скласти конспект за матеріалами сайту. https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/858

17.04.20

Надзвичайні ситуації та загрози їх виникнення. Біологічна зброя. Звичайна зброя.

Підготувати реферат. https://studfile.net/preview/8087726/page:2/

17.04.20

Джерела небезпечних ситуацій у військовий час

Скласти конспект. https://prezi.com/zyw0vlhmlkhx/presentation/

24.04.20

Заходи захисту. Оповіщення та інформація. Завдання,заходи захисту населення від НС.

Скласти конспект. https://subject.com.ua/textbook/protection/10klas/35.html

Увага! Завдання для учнів 10 класу з 27 квітня по 08 травня 2020 року з усіх предметів.

Географія. Біологія. Завдання для учнів 10 класу з 27 квітня по 08 травня 2020 року розміщені на персональному сайті вчителя географії та біології Лазебної Л.Л. за гіперпосиланням:http://liudmyla-lazebna.edukit.sumy.ua/ (Розділ " Контактна інформація".Підрозділ " Дистанційне навчання").

Математика. Інформатика. Завдання для учнів 10 класу на період карантину з 27 квітня по 08 травня 2020 року вчителя математики та інформатики Лазебного А.С. Всі матеріали можна знайти за гіперпосиланням на сайті вчителя : wym-1585830779374.

Хімія з 27 квітня по 08 травня.

Дата

Матеріал для опрацювання

Домашнє завдання

27.04.2020

Розрахункові задачі.

Виведення молекулярної формули органічної речовини.

Повторити с. 39, 43 48-49; виконати завдання на картках розміщених на веб- сервісі «Google Classroom»

29.04.2020

Розрахункові задачі.

Обчислення за хімічними рівняннями кількості речовини, маси або об’єму за кількістю речовини, масою або об’ємом реагенту, що містить певну частку домішок.

Повторити с. 39, 43 48-49, § 13; виконати завдання на картках розміщених на веб-сервісі«Google Classroom»

04.05.2020

Загальні поняття про біологічно активні речовини (вітаміни, ферменти)

Опрацювати § 33, переписати табл.15 с.187; розгл. мал.58 с.189; завдання № 3, № 4 с.192

Англійська мова з 27 квітня по 08 травня.

Дата

Тема

Опрацювати

Домашнє завдання

27.04.2020

Політична система в англомовних країнах

Впр.4, с.227 (письмово); впр.5, с.228 (прочитати та порівняти); впр.7а, с.229 (прочитати)

Впр.7b, с.229 (письмово)

РЗ: впр.1-4, с.98-100

28.04.2020

Декларація про державний суверенітет

Впр.8, с.229-230 (прочитати та перекласти); с.231 (прочитати пояснення); впр.1,2, с.232-233 (письмово)

Впр.3, с.233-234 (усно); впр.4, с.234 (письмово);

РЗ: впр.1-3 с.100-102

30.04.2020

Граматичний практикум

Впр.1-4, с.234-236 (письмово)

Впр.5, с.236-237 (письмово)

РЗ: впр.1-3, с.102-104

04.05.2020

Що ви знаєте про Канаду?

Впр.1, с.237-238 (усно); впр.2, с.238 (письмово); впр.3, с.239 (письмово)

Впр.4, с.240 (письмово); впр.5, с.241 (прочитати та перекласти);

РЗ: впр.1- 3, с.107-110

05.05.2020

Україна – незалежна демократична держава.

Впр.1, с.242 (усно); впр.2, с.242-243 (читати); впр.3, с.243-244 (усно)

Вивчити Vocabulary Box с.242; РЗ: впр.1,2, с.111

07.05.2020

Конспектування та запис короткого змісту тексту. Голосування та устрій в Україні.

Впр.1, с.244 (усно); впр.2, с.245 (усно); впр.3, с.246 (письмово); впр.4, с.246 (прочитати)

Впр.1,2, с.247-248 (письмово); впр.4, с.249-250 (письмово)

Українська мова з 27 квітня по 08 травня.

Дата

Тема

Домашнє завдання

27.04

Прислівник як частина мови. Розряди прислівників за значенням

§79, впр.564усно),566,571

28.04

Ступені порівняння прислівників

§80, впр.573,575

29.04

Правопис прислівників

§81, впр.579,581

30.04

РМ№27. Електронний лист. Смс-повідомлення

Скласти правила смс-листування

04.05

Службові частини мови, їх загальна характеристика. Прийменник, його особливості. Групи за походженням та морфологічним складом

§82,впр. 587,588

05.05

Правопис прийменників

§82, впр. 591,592

06.05

РМ№28.Есе “Що робить мене щасливим(ою)”

Написати есе

07.05

Сполучник як частина мови. Сполучники сурядності та підрядності. Морфологічні типи сполучників

§83, впр. 597,598

Українська література з 27 квітня по 08 травня.

Дата

Тема

Домашнєзавдання

28.04

В. Винниченко – громадський і політичний діяч.

Загальна характеристика творчості: проблематика, жанрове розмаїття, стильові особливості.

С.198-200,дібрати цікаві факти про письменника

29.04

Новела «Момент» (Із оповідань тюремної Шехерезади). Філософський зміст, проблематика. Імпресіоністична манера письма автора. Особливості композиції.

С.201-202,прочитати новелу «Момент» , скласти паспорт твору

30.04

Символічні образи. Ідея цінності почуття кохання; усвідомлення скороминущості щастя.

Поміркувати над питанням «Яким у новелі є погляд на щастя? Чи погоджуєтеся ви з ним?»

05.05

РМ № 4.Есе «Проблема життєвого вибору» (за твором В. Винниченка «Момент»).

Написати есе

06.05

Творчість В. Винниченка в загальноєвропейському контексті.

В. Винниченко – художник.

Написати висловлювання

«В.Винниченко…»

07.05

Поетична спадщина П.Тичини – одна з

вершин української поезії ХХ століття.

Трагізм життєвого і творчого шляху

митця

С.213-214,у зручній формі записати відомості про життя поета

08.05

Збірка «Сонячні кларнети» - подія європейського масштабу. Художнє осягнення ліричним героєм гармонії світу і дисонансів революційної дійсності в збірці «Сонячні кларнети».

С.211-212, дати відповіді на запитання 1-6

Зарубіжна література.

Завдання для учнів 10 класу на період з 27 квітня по 08 травня 2020 року.

29.04

М. Метерлінк «Синій птах «Особливості розвитку сюжету. Роль фантастики. Символіка образів. Трактування фіналу

Записати у зошит свої роздуми про трактування фіналу «Синього птаха». Усно проаналізувати роль фантастики у творі

06.05

СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА В ЮНАЦЬКОМУ ЧИТАННі Бразилія П. Коельйо. «Алхімік». Значення творчості П. Коельйо для сучасності

Створити письмовий анонс «Бразилія: загадкова і прекрасна».Опрацювати матеріал про письменника П. Коельйо. Почати читати роман «Алхімік»

Фізика.

27.04

Деформаціϊ. Механічні властивості твердих тіл

§35,вправа35(2,3)

29.04

Модуль Юнга

§35,вправа 35( 4,5)

04.05

Розв’язування задач

§33,виконати л.р.№7 стор. 213

06.05

Розв’язування задач з теми: «Молекулярна фізика та термодинаміка»

§26-35,завдання для самоперевірки стор.215(по рівнях)

08.05

Електрична взаємодія. Електрична взаємодія точкових зарядів. Закон Кулона.

§40,вправа 40(2,3)

Всесвітня історія 10 клас

29.04

Воєнні дії в 1944 році

Опрацювати параграф 33-34

Творче завдання: « Написати лист від імені людини яка пережила атомне бомбардування (жителя Хіросими або Нагасаки)»

06.05

Завершення та підсумки Другої світової війни. Світ після Другої світової війни

Опрацювати параграф 35

Творче завдання: « Підготувати тести за тематикою параграфа»

Історія України 10 клас

27.04

Українська повстанська армія. Роман Шухевич

Опрацювати параграф 33-34,

04.05

Бойові дії 1942-1943 рік

Опрацювати параграф 35-36, виконати завдання до нього.

Написати твір – роздум на тему «Радість і смуток перемоги»

Громадянська освіта

28.04

Міжнародні відносини

Опрацювати тему 2

04.05

Міжнародна система безпеки

Опрацювати тему 2

05.05

Міжнародне право

Опрацювати тему 2

11.05

Міжнародне гуманітарне право

Опрацювати тему 2

10 клас трудове навчання

08.05

П/р Розрахунок вартості засобів декоративної косметики .

Визначення теми та завдань проекту. Інформація актуальна для проекту (історія, цікаві факти, тощо). Добір технологій та технік для реалізації проекту. Характеристика ключових понять для досягнення поставлених завдань.

Підготувати інформацію для проекту.

Завдання для учнів 10 класу на період з 12 по 29 травня 2020 року.

Англійська мова

Дата

Тема

Опрацювати

Домашнє завдання

12.05.2020

Політична система та економіка Нової Зеландії

Впр.1, с.251-252 (письмово); впр.3, с.253 (прослухати та письмово виконати T or F)

Впр.2, с.252 (письмово)

14.05.2020

Позакласне читання. Робота з мовним портфоліо

Впр.4, с.253-255 (письмово)

Повторити вивчене. Підготуватися до контролю письма.

18.05.2020

Контроль письма

Test

Повторити вивчене. Підготуватися до контролю читання.

19.05.2020

Контроль читання

Test

Повторити вивчене. Підготуватися до контролю аудіювання.

21.05.2020

Контроль аудіювання

Test+аудіозапис

Повторити вивчене. Підготуватися до контролю говоріння.

25.05.2020

Контроль говоріння

Теми з говоріння

Повторити вивчене.

26.05.2020

Повторення вивченого матеріалу

Card

Повторити вивчений граматичний та лексичний матеріал.

28.05.2020

Підсумковий урок

Card

Повторити вивчене.

Зарубіжна література

12.05

Пошуки сенсу буття в романі «Алхімік». Поняття «своя доля», «призначення», «мрія душі», «смисл існування». Система образів (пастух Сантьяго, Фатіма, Мельхиседек, Алхімік). Мотиви й образи світової культури у творі. Ознаки роману-притчі.

Прочитати роман «Алхімік». Записати ознаки роману – притчі у творі й надіслати.

12.05

Пошуки сенсу буття в романі «Алхімік». Поняття «своя доля», «призначення», «мрія душі», «смисл існування». Система образів (пастух Сантьяго, Фатіма, Мельхиседек, Алхімік). Мотиви й образи світової культури у творі. Ознаки роману-притчі.

Проаналізувати пошуки сенсу буття в романі «Алхімік». Записати ознаки роману-притчі.

13.05

Система образів (пастух Сантьяго, Фатіма, Мельхиседек, Алхімік). Мотиви й образи світової культури у творі. Ознаки роману притчі.

Скласти розповідь «оОбрази світової культури у творі»

20.05

Контрольна письмова робота №2 Контрольний письмовий твір

Контрольний письмовий твір «Пошуки сенсу буття в романі «Алхімік»».

27.05

Позакласне читання №1. Цикл творів С. Таунсенд про Адріана Моула, еволюція головного героя, формування характеру й цінностей. Авторська іронія, жанр щоденника

Записати у зошит завдання для читання на літо

Географія.Біологія. Завдання для учнів 10 класу з 12 по 29 травня 2020 року розміщені на персональному сайті вчителя географії та біології Лазебної Л.Л. за гіперпосиланням:http://liudmyla-lazebna.edukit.sumy.ua/ ( Розділ " Контактна інформація", Підрозділ " Дистанційне навчання"; інформаційно-освітня платформа Edukit).

Математика.Інформатика. Завдання для учнів 10 класу на період карантину з 12 по 29 травня 2020 року можна знайти за гіперпосиланням на сайті вчителя інформатики Лазебного А.С.: wym-1585830779374

10 клас трудове навчання

1

15.05

Послідовність реалізації проекту. Виконання робіт відповідно до обраних технік та технологій.

Продовжити роботу над проектом.

2

22.05

Практична робота. Виконання робіт відповідно до обраних технік та технологій.

Продовжити роботу над оформленням проектної документації.

3

29.05

Оформлення проектної документації. Презентація та оцінка проектної діяльності.

Правильно доглядати за обличчям.

Хімія 10 клас

Дата

Матеріал для опрацювання

Домашнє завдання

13.05.2020

Узагальнення та систематизація знань з теми «Багатоманітність та зв’язки між класами органічних речовин»

Повторити § 32, виконати завдання на картках розміщених на веб- сервісі «Google Classroom»

18.05.2020

Контрольна робота

Виконати завдання на картках розміщених на веб-сервісі«Google Classroom»

25.05.2020

Роль органічної хімії у розв’язуванні сировинної, енергетичної, продовольчої проблем, створенні нових матеріалів.

Навчальний проект: «Найважливіші хімічні виробництва органічної хімії в Україні»

Опрацювати § 34, розглянути мал.60 с.194; завдання № 1, № 3 с.197.

27.05.2020

Узагальнення знань з курсу хімії 10 класу

Опрацювати матеріали та виконати завдання розміщені на веб-сервісі«Google Classroom».

10 клас фізика

13.05

Електричне поле. Напруженість електричного поля. Силові лініі електричного поля.

§41, вправа41(1,2)

15.05

Розв’язування задач

§41,вправа41(4,5)

18.05

Робота з переміщення заряду в електричному полі. Потенціал.

§42,вправа42(1,2)

20.05

Розв’язування задач

§42,вправа42(3,4)

22.05

Провідники та діелектрики в електричному полі

§43,вправа 43(5,6)

25.05

Розв’язування задач

§43,вправа 43(7,8)

27.05

Електроємність. Конденсатори. Енергія зарядженого конденсатора.

§44,вправа 44(3,4)

29.05

Розв’язування задач

§44,вправа 44(5,6)

Всесвітня історія 10 клас

13.05

Освіта та наука, література та мистецтво

Опрацювати параграф 36-37. Творче завдання :написати як технічні досягнення вплинули на побут людей

20.05

Практичне заняття: « Друга світова в об’єктиві кінокамери»

Підготувати есе на тему: «Як можна вирішити національне питання?»

27.05

Узагальнення із теми : «Друга світова війна. Повсякденне життя та культура в міжвоєнний період»

Написати твір-роздум з даної теми

Історія України 10 клас

18.05

Культура в роки війни

Підготувати презентацію з даної теми

25.05

Війна в пам’ятниках рідного краю

Підготуватися до річної контрольної роботи

29.05

Узагальнення з теми «Україна в роки Другої світової війни»

Повторити тему 6

Громадянська освіта

12.05

Україна – член Європейського та Світового співтовариства

Опрацювати тему 3

18.05

Європейський вибір України. Угода про асоціацію Україна-Євросоюз

Опрацювати тему 3

19.05

Практичне заняття «Економічні, соціальні та політичні переваги вступу до ЄС?»

Опрацювати тему 3

25.05

Практичне заняття «Глобальні проблеми сучасності»

«Молодіжні ініціативи та волонтерство в різних країнах світу»

Обрати одну проблему сучасності та зробити міні проект з шляхами її вирішення

26.05

Узагальнення розділу «Україна, Європа, Світ»

Повторити вивчене за рік

Кiлькiсть переглядiв: 504

Коментарi